Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Univerzální záznamníky dat a převodníky Ahlborn

číslo 3/2005

Univerzální záznamníky dat a převodníky Ahlborn

Německá firma Ahlborn, působící jako výrobce měřicích přístrojů již od roku 1957, znovu výrazně unikla svojí konkurenci. Měřicí přístroje firmy Ahlborn řady Almemo jsou již dlouhodobě známy jako univerzální měřicí přístroje, ke kterým si uživatel může připojit jakékoliv snímače. Mohou to být snímače teploty, vlhkosti, tlaku, rychlosti proudění plynů, síly, dráhy, koncentrace CO i CO2 anebo převodníky samotného elektrického napětí, proudu či odporu i mnoha dalších fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Všichni, kdo tyto přístroje firmy Ahlborn již znají, vědí, že základem jejich univerzálnosti je programovatelný konektor, kterým lze k vlastnímu přístroji připojit téměř jakákoliv čidla od téměř kteréhokoliv výrobce.

Univerzální převodník signálů pro PC

Kromě jednokanálových i několikakanálových přístrojů, ručního či stolního provedení, do této doby produkovaných, nyní firma Ahlborn uvedla na trh převratnou novinku v podobě univerzálního malého převodníku zkonstruovaného právě na principu programovatelných konektorů Almemo. Převodníky se vyrábějí s displejem nebo bez něho (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Univerzální malý převodník Almemo v provedení s displejem

Jsou určeny k použití všude tam, kde je nutné signály z jednotlivých snímačů převádět na unifikovaný signál, např. 4 až 20 řevodníky lze také zapojovat mezi sebou do sítě a tuto kompletní síť připojit přímo na podnikový Ethernet nebo internet a všechna připojená čidla sledovat z kteréhokoliv PC ve firmě. Za určitých podmínek, daných podnikovou sítí, a po vložení příslušného hesla lze právě probíhající měření sledovat z jakéhokoliv PC na jakémkoliv místě na světě. Tato technika firmy Ahlborn není technikou budoucnosti, ale již dneška.

K univerzálním převodníkům Almemo je dodáván také speciální software, umožňující programovat jednotlivé univerzální konektory předřazené snímačům, zobrazovat měřené hodnoty, ukládat je do souborů a popř. je poskytovat dalším zařízením, jako jsou např. tiskárny, plotry a regulátory nebo jiné řídicí jednotky.

Odolný ruční záznamník dat

Na první pohled upoutá svým charakteristickým vzhledem také nový ruční záznamník dat (datalogger) Almemo 2690-8. Pružné pryžové pouzdro, uspořádání ovládacích tlačítek a způsob připojení konektorů čidel chrání přístroj před poškozením nárazy a stříkající vodou (obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Odolný ruční záznamník dat Almemo 2690-8

Velký podsvětlený grafický displej zobrazuje měřené hodnoty číselně nebo v liniovém a sloupcovém grafu. Uživatel si může uspořádat tři měřicí menu, která nejlépe vyhovují požadovanému režimu měření a sběru a vyhodnocování dat.

Složitější funkce osvětlí asistenční menu a text nápovědy, takže není nutné používat tištěnou uživatelskou příručku. Snadno lze provádět rozdílová i poměrová a relativní měření, dvoubodovou kalibraci např. sond pH, automatickou kompenzaci teploty a atmosférického tlaku u psychrometrických sond, průměrování hodnot a výpočet objemového průtoku zadáním průřezu potrubí.

Maximální a minimální hodnoty jsou ukládány s datem a časem jejich výskytu. Paměť s kapacitou 512 kB je jištěna proti výpadku a je uspořádána kruhově. Data lze číst z paměti selektivně přenosovou rychlostí až 115,2 kBd.

Podobně jako u všech přístrojů od firmy Almemo je možné připojovat veškeré snímače fyzikálních, chemických, optických a elektrických veličin. V konektorech čidel jsou uloženy charakteristiky a popř. korekční hodnoty snímačů, které si přístroj po připojení konektoru okamžitě načte.

Záznamník Almemo 2690-8 má pět galvanicky oddělených vstupů, každý se čtyřmi kanály, a dva výstupy dat a může být propojen do sítě s dalšími přístroji od firmy Almemo.

Měřené i vypočítané hodnoty je možné přenášet lokální počítačovou sítí i přes internet. Použití 24bitového A/D převodníku delta-sigma a šestnáctibitového flash-mikroprocesoru dovoluje aktualizovat software přístroje prostřednictvím internetu.

Radek Buřil,
Ahlborn měřicí a regulační technika spol. s r. o.

Ahlborn měřicí a regulační technika, spol. s r. o.
Dvorecká 359/4
147 00 Praha 4
tel.: 261 218 907
fax: 261 210 744
e-mail: ahlborn@ahlborn.cz
http://www.ahlborn.cz