Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Univerzální vyhodnocovací jednotky

Univerzální vyhodnocovací jednotky

Nová generace zobrazovacích a vyhodnocovacích jednotek Vegamet 624/625 je navržena pro snímače s výstupním signálem 4 až 20 mA nebo HART. Jednotka Vegamet může např. zpracovávat měřené signály vysílané snímačem při kontinuálním měření hladiny v nádrži. Nastavením jednotlivých parametrů může být přizpůsobena podmínkám daného prostředí nebo úlohy. Požadovaná měřená hodnota je zobrazena na displeji a odeslána na integrovaný proudový výstup k dalšímu zpracování. Měřený signál je možné následně přenášet na vzdálený zobrazovač nebo do řídicího systému. Pro detekci hladiny jsou k dispozici dvě nebo tři integrovaná přídavná relé (např. pro řízení čerpadel). Jednotky Vegamet v kombinaci s příslušným snímačem jsou spolehlivým řešením pro měření hladin, procesních tlaků, rozdílu tlaků, vzdálenosti, dále pro měření rozhraní nebo teploty. Jednotka v provedení Vegamet 624 přebírá jednoduché řízení nad snímačem a je vhodná pro snímače s rozhraním HART. Přístroj může volitelně také zpracovávat signál 4 až 20 mA. Verze Vegamet 625 přebírá komplexnější řízení nad snímačem. K této jednotce lze připojit dva snímače jedním dvouvodičovým kabelem za použití digitální komunikace mezi snímačem a vyhodnocovací jednotkou. Veškeré vyhodnocovací jednotky jsou vybaveny velkým podsvětleným displejem a mohou být používány i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jednotky lze montovat na lištu DIN, na stěnu nebo do panelu.

Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., tel.: 599 526 776, e-mail: info@levelexpert.cz, http://www.levelexpert.cz

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde