Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Univerzální I/O moduly pro všechny sběrnice – piconet

Automa 9/2000

Milan Flídr, Turck s. r. o.

Univerzální I/O moduly pro všechny sběrnice – piconet®

Společnost Turck nabízí rozsáhlý program komponent průmyslových sběrnic s označením busstop®. Nová řada těchto modulů dodávaných pod označením piconet® jej rozšiřuje o malé kompaktní a cenově výhodné I/O. Obsahuje tato provedení:

  • standardní moduly pro přímé připojení na sběrnici,
  • spojovací moduly jako rozhraní mezi sběrnicí a podsběrnicí piconet® realizovanou světlovody,
  • rozšiřující moduly příslušných spojovacích modulů.

Obr. 1.

Standardní a spojovací moduly lze v dané aplikaci libovolně kombinovat. Moduly jsou kompatibilní se všemi důležitými průmyslovými sběrnicemi, jako např. Profibus-DP, DeviceNet™, CANopen, InterBus-S atd. Standardní moduly je možné připojit přímo na sběrnici. Tím je zajištěn transparentní přenos dat z řídicího systému k provoznímu přístroji. Spojovací modul (na obrázku vlevo) se rovněž připojuje přímo na sběrnici a díky možnosti dalšího rozšíření je cenově výhodným řešením, jak připojit další vstupy a výstupy.

Spojovací modul obsahuje dvě připojení ke sběrnici. První prostřednictvím sběrnicového konektoru k nadřazenému řídicímu systému, např. pro připojení na Profibus-DP, a druhý pro připojení podsběrnice piconet® k rozšiřovacím modulům (na obrázku nahoře).

Prostřednictvím této extrémně rychlé a vůči rušení odolné podsběrnice se světlovodnými vlákny zajišťuje spojovací modul přenášení I/O dat z připojených rozšiřujících modulů (tři moduly na obrázku vpravo). Pro 1 000 I/O je doba přenosu přibližně 1 ms. Při menším množství dat se doba adekvátně zkracuje.

Během fáze zapnutí (iniciace systému) spojovací modul automaticky vytváří obraz procesu připojených rozšiřovacích modulů. Ty jsou předávány provozní sběrnici jako data jediného účastníka sběrnice s odpovídajícími I/O. Na spojovací modul může být připojeno maximálně 254 I/O rozšiřujících modulů.

Spojovací moduly se dodávají s kombinovaným digitálním I/O modulem s konektory (Ć 8, M8 a M12) nebo jako moduly bez I/O. Řada rozšiřujících modulů obsahuje další digitální moduly i množství vstupů pro analogové signály a moduly se zvláštními funkcemi. Vzdálenost modulů může být maximálně pět metrů. Světlovody standardních délek jsou osazeny moderními, cenově výhodnými konektory.

Napájení modulů se přivádí konektorem M8, jen u výstupních modulů se používá konektor M12 s vyšším proudovým výstupem. Prostřednictvím konektoru M8 mohou být napájeny i další moduly (na obrázku dole).

Moduly o rozměrech 175 × 30 × 27 mm mají krytí IP67, a lze je tedy umístit přímo na stroji.

Velké množství modulů umožňuje jak přenos dvouhodnotových a analogových signálů, tak komunikaci s tiskárnami, váhami, inkrementálními snímači nebo identifikačními systémy. Kombinované I/O moduly s obousměrnými parametrizovatelnými vstupy/výstupy lze dokonale přizpůsobit dané aplikaci.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz