Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Univerzální I/O moduly pro RS-232, RS-485, USB i Ethernet

Vstupů a výstupů pro automatizaci či sběr dat není nikdy dost. Pro malé systémy občas postačuje jen několik dvoustavových vstupů a výstupů, někdy jsou jich naopak třeba desítky či stovky. Podle použití se také liší ovládací rozhraní, nejčastěji jsou využívány linky RS-232 nebo RS-485, USB a Ethernet.

 

Moduly Quido jsou samostatná I/O zařízení. Nejde tedy o modulární stavebnici. Z toho vyplývá jednoduchost použití, kompaktní tvar, malé rozměry a nízká cena.

Přehled typů je v tab. 1. Vodorovně je počet vstupů/počet výstupů, svisle rozhraní. Moduly mají mnoho shodných vlastností, ale i některé odlišnosti, které plynou z jejich velikosti a uplatnění. Speciální provedení jsou v tab. 2.

Většina modulů používá na výstupu relé, vyveden je rovněž přepínací kontakt. K dispozici jsou ale i typy s otevřeným kolektorem (OC), které jsou vhodné ke spínání LED či k ovládání stykačů.

U některých vstupů je možné zapnout čítač a připojit tak např. snímače s impulzním výstupem. Na stavy vstupů se lze dotazovat či lze nastavit režim, v němž je zpráva automaticky odeslána při změně
vstupu.

Většina modulů Quido umožňuje i připojení snímače teploty s rozsahem od –55 do +125 °C.

 

Možnosti využití

Moduly je možné použít k ovládání výstupů. Základní možností je výstup okamžitě sepnout nebo rozepnout. Dále je možné výstup nastavit do požadovaného stavu na zadanou dobu (např. sepni výstup 2 na pět sekund).

Další možností je sledování stavu vstupů. Dvoustavové vstupy jsou připraveny pro připojení kontaktu nebo napěťového vstupu.

Již zmíněno bylo počítání impulzů. U vstupů je možné zapnout funkci čítače (u každého vstupu samostatně) a počítat impulzy (počítání výrobků, osob apod.) nebo připojit externí snímače s impulzním výstupem.

Moduly mohou také automaticky informovat o změně na vstupu. U vstupů lze jednotlivě aktivovat funkci, kdy se při změně stavu vstupu odešle automaticky vytvořená zpráva – datový paket nebo e-mail.

Modul umožňuje také hlídání teploty. Pro každý z výstupů lze nastavit teplotní meze, při kterých vybrané relé vykoná nastavenou akci (sepne, rozepne, nebo sepne či rozepne na zadanou dobu).

Další možností je přenos dvoustavových signálů po lince RS-485 nebo Ethernetu. Tuto funkci umožňují moduly Quido s názvem Duplex. Často se využívají na místech, kde je nedostatek vodičů.

 

Ethernet má mnoho možností

Vstupně-výstupní moduly Quido s rozhraním Ethernet jsou přímo připojitelné do sítě LAN. Mají možnost ovládání protokolem Spinel nebo Modbus TCP. Je možné využít i oblíbený protokol SNMP a také odesílání dat při změně stavu vstupů protokolem http GET. Právě tato vlastnost dovoluje po­užít moduly Quido v sítích bez pevné IP adresy. Všechny stavy jsou též dostupné ve formátu XML.

Napájení všech modulů Quido je 8 až 30 V. Některé malé typy mohou být napájeny z rozhraní USB. Napájení a komunikace jsou indikovány kontrolkami. Všechny moduly mohou být dodány s držákem na lištu DIN.

Moduly Quido je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich aplikací.

 

(Papouch s. r. o.)

 

Obr. 1. Modul Quido se 100 vstupy, třemi výstupy (relé) a rozhraním Ethernet (lze dokoupit svorkovnici)

Obr. 2. Modul Quido se šestnácti výstupy OC, dvěma vstupy a rozhraním Ethernet (lze dokoupit svorkovnici)

Obr. 3. Interní webová stránka modulu Quido

 

Tab. 1. Standardní typy modulů Quido

Tab. 2. Speciální typy modulů Quido (OC – otevřený kolektor, box – v krabičce, duplex – obousměrný přenos binárních signálů, SMS – odesílá SMS a e-maily, lze nastavit pro každý vstup jiného adresáta, WDT – IP watchdog pro hlídání funkce ethernetových zařízení)