Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Universal Robots zahajuje webináře o kobotech

Vzhledem k tomu, že z důvodu rozšíření koronaviru nelze pořádat konference, rozhodla se společnost Universal Robots uspořádat v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Rusku sérii webinářů – internetových seminářů. Cílem je umožnit nepřetržité vzdělávání a osvětu ohledně automatizování různých činností za pomoci kolaborativní robotiky.

Webináře jsou rozděleny do tří tematických částí. Každá z nich trvá zhruba hodinu a účast na všech je bezplatná. Webináře povedou technici a odborní zástupci v jazyce dané země. Účastníci budou mít možnost navázat s těmito odborníky přímý kontakt a klást jim dotazy.

Webinář pod názvem Seminar in the box je určen začátečníkům a firmám, které chtějí získat přehled o možnostech automatizace v malých a středních podnicích, povědomí o značce Universal Robots a kolaborativních robotech. Budou jim představeny produkty společnosti Universal Robots, zejména kolaborativní roboty (koboty), a dozvědí se, jak postupovat: od vybalení a usazení kobotu až po základní naprogramovaní. V České republice proběhne Seminar in the Box ve dvou termínech: 22. dubna a 5. května. Již nyní je možné zaregistrovat se na https://www.universal-robots.com/cs/webinars.

V aplikačních webinářích bude objasněno používání kobotů v konkrétních úlohách. Účastníci se dovědí, jak má vypadat konkrétní instalace a jaké koboty jsou pro danou úlohu nejlepší. Výklad se zaměří na nejčastější případy použití kobotů: svařování, šroubování, paletizace, leštění, manipulace s předměty, obsluha strojů a zařízení. Informace doplní případové studie z praxe.

V poslední, třetí tematické části nabídne společnost Universal Robots doplňující informace navazující na pořízení a užívání kolaborativních robotů. Mezi hlavní témata patří bezpečnost práce s koboty, dále služba Servis 360 Basic neboli prodloužená záruka.

(ed)