Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Unity – krok správným směrem

Unity – krok správným směrem

Již téměř pět let určuje hlavní směr v oblasti automatizačních prostředků společnosti Schneider Electric koncepce Unity, tvořená souborem hardwarových a softwarových prostředků, které uživatelům zajišťují kvalitní sortiment výrobků pro realizaci jejich automatizačních projektů (obr. 1).

Unity Pro

Základním pilířem celé softwarové platformy je Unity Pro (obr. 2), sada programů pro vývoj a ladění aplikací řídicích systémů Modicon Atrium, Premium a Quantum. K nim v polovině roku přibude nový řídicí systém Modicon M340. Tím se Unity Pro stane jednotným softwarem pro programování čtyř typů řídicích systémů, schopných řídit aplikace různých velikostí, od několika desítek až po desetitisíce vstupů a výstupů.

Obr. 1.

Obr. 1. Součásti koncepce Unity

Unity Pro plně využívá grafické prostředí systémů Windows XP a Windows 2000. Umožňuje uživatelům nastavit jednotlivé nástroje pro programování a využívat pokročilé funkce drag&drop a přiblížení (zoom). Díky tomu mohou optimálně využít pracovní prostor na monitoru.

Unity Pro podporuje všech pět jazyků podle normy IEC 61131-3 a každá část programu může být napsána v tom jazyce, který nejlépe vyhovuje potřebám aplikace nebo programátora. Výkonná kontextová nápověda spolu s analyzátorem syntaxe vkládaných dat usnadní práci programátora, stejně jako možnost simulátoru a operátorských obrazovek (runtime screens) při ladění. Unity Pro rovněž nabízí kompletní soubor nástrojů a funkcí pro vytvoření aplikační struktury. Program je rozdělen do funkčních modulů, z nichž každý může obsahovat programovou část, animační tabulky, operátorské obrazovky či hyperlinkové odkazy. Tyto moduly jsou dále propojovány podle potřebné hierarchie a požadavků. Opakující se funkce nebo úlohy je možné nahradit funkčními bloky (DFB), ať již vlastními, ty mohou být vytvořeny i v jiných jazycích (např. C++), nebo předdefinovanými bloky Unity Pro. Při vytváření aplikací lze používat symbolické adresování i vlastní datové typy (DDT).

Obr. 2.

Obr. 2. Příklady obrazovek základního programovacího softwaru Unity Pro

Díky zabudovanému převaděči je možné bez problémů používat programy vytvořené s využitím dřívějších vývojových prostředků, PL7 a Concept.

Speciální programové nástroje

Součástí koncepce Unity je i několik speciálních programových nástrojů určených pro uživatele, jimž nestačí funkce a možnosti nabízené základní sadou Unity Pro (obr. 2). Nástroj Unity EFB Toolkit dovoluje programátorům vytvářet si vlastní funkční blok v programovacím jazyce C++ a importovat jej do knihovny funkčních bloků Unity Pro. Dále je k dispozici nástroj Unity Developer’s Edition (UDE), který obsahuje přídavné speciální rogramy pro vývoj aplikací v prostředích VBA, VB nebo C++. Je určen především pro vývojové pracovníky v oblasti informačních technologií. Nabízí přístup ke všem objektovým serverům Unity Pro a může být použit např. k vytvoření zakázkových aplikací, jako je třeba rozhraní pro systémy CAD.

Specialitou je nástroj Unity Application Generator (UAG), určený pro procesní řízení. Jde v podstatě o vývojový nástroj umožňující integraci programu řídicího systému s vizualizačním systémem (SCADA). Mezi hlavní výhody UAG patří to, že dovoluje používat standardní objekty (ventily, PID, motory apod.) ve shodě se standardem ISA S88, generuje aplikační program pro řídicí systém a zároveň poskytuje proměnné pro vizualizační systém, ovšem vždy z jedné společné databáze proměnných. Tento přístup výrazně redukuje čas a náklady vynaložené na vývoj celého projektu, jeho oživení a testování. Veškeré informace pro řídicí i vizualizační systém jsou soustředěny do jedné databáze, a celé řešení se tak posouvá k distribuované architektuře – DCS. V současnosti je nástroj UAG schopen takto spolupracovat s vizualizačními systémy VijeoCitect, MonitorPro a iFIX.

Všechny zmíněné programové součásti Unity využívají univerzální standardy pro výměnu dat po internetu, jako jsou XML a W3C. Výkonné řešení Unity tedy výrazně zkracuje dobu vývoje aplikace, a tím i celého řešení.

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric