Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Unikátní logistická zakázka: dodávka zařízení ORC pro elektrárnu v Mikronésii

Poslední měsíce musí globálně působící logistické společnosti čelit mnoha problémům nejen v souvislosti s pandemií covidu-19, ale i s nejistotami v lodní přepravě. Společnost Geis přitom úspěšně zvládla i unikátní logistickou zakázku na dodávku technologického zařízení ORC z České republiky do Mikronésie.

 

Místo instalace na ostrově Pohnpei

Pro ostrovní stát Pohnpei, který je součástí Federativních států Mikronésie, je zvýšení energetické účinnosti výroby energie zásadní pro dlouhodobou udržitelnost. Společnost Pohnpei Utilities Corporation (PUC) proto zadala společnosti ElectraTherm a jejímu partnerovi, společnosti B:Power, zakázku na návrh, dodávku, instalaci a uvedení do provozu elektrárny Nanpohnmal, pracující s organickým Rankinovým cyklem (ORC – Organic Rankine Cycle), který využívá odpadní teplo z dieselových generátorů. Po uvedení do provozu bude účinnost tohoto zařízení na výrobu energie jednou z nejlepších v Tichomoří a povede k významnému snížení emisí CO2 při výrobě dalších 1 700 MW·h čisté energie ročně navíc k energii vyráběné primárními zdroji.

„B:Power zajišťuje kompletní dodávky technologických zařízení na výrobu elektřiny z odpadního tepla. Vše funguje na bázi ORC. V současnosti výrazně expandujeme na zahraniční trhy, kde je pro takovéto využití odpadního tepla velký potenciál. To je jeden z důvodů naší angažovanosti na ostrovech v Tichomoří,“ uvedl obchodní manažer společnosti B:Power Pavel Žwak.

Po měsících příprav a složitého hledání spojení do mimořádně odlehlé destinace Pohnpei v Mikronésii zakázku na realizaci přepravy zařízení elektrárny Nanpohnmal převzala společnost Geis. Zakázka zahrnuje i přepravu příslušenství a instalačních prvků.

Představitel společnosti B:Power Pavel Žwak volbu společnosti Geis vysvětluje: „Při výběru přepravce pro nás bylo velmi důležité kompletní pojetí zakázky. Společnost Geis nám jako jediná nabídla kompletní dodání všech kontejnerů do finální destinace, a to včetně překládek. Výběr tak byl relativně rychlý, jednoduchý, a jak se ukázalo, také správný. Velmi si pochvalujeme způsob komunikace, vstřícnost, flexibilitu přepravce a ochotu pomoci s celním odbavováním.“

Nejdříve společnost Geis pro klienta dovezla ze Spojených států námořní kontejner s generátory. Ty se v České republice zkompletovaly a následně byly odeslány s ostatním zařízením na místo určení. Zásilka se skládala z celkem deseti námořních 40' kontejnerů. Tři se nakládaly v Itálii u subdodavatele zákazníka a odpluly z přístavu Janov. Zbývající kontejnery se nakládaly na dvou místech v České republice – tři v Hradci Králové a čtyři v Hav­líčkově Brodě – odkud putovaly do Hamburku v Německu.

Vše bylo načasováno podle původního plánu vyplutí lodi tak, aby kontejnery z Itálie i České republiky dorazily do finální destinace Pohnpei současně. Avšak z důvodu aktuální komplikované situace v evropských přístavech byl termín vyplutí kontejnerové lodě z přístavu Hamburk posunut z 19. března až na 2. dubna.

Část zboží putující z České republiky vyplula z Hamburku na lodi CMA CGM Kerguelen a dorazila do přístavu Busan v Koreji 10. května 2021. Navazující spoj do Pohnpei byl původně plánován na 22. května 2021, ale opět nešlo nic podle plánu a kontejnery čekaly dalších několik dní. I v této části světa se totiž lodě v posledních několika měsících potýkají se zpožděními způsobenými omezenými kapacitami v přístavech.

Jednotlivé změny v plánu přepravy si řeší rejdaři sami a logistické společnosti v roli zasílatele nemají žádnou možnost je ovlivnit. V současné době je nejčastější příčinou zpoždění skutečnost, že přístavy nestíhají lodě vykládat podle plánu, protože nemají dostatek přístavních dělníků nebo jsou některé přístavy uzavírány z důvodu karantény. Rejdaři proto dobu přepravy negarantují a může docházet i ke změnám v rotaci lodí. Logistické společnosti v těchto případech nezbývá nic jiného než situaci sledovat a předávat informace zákazníkovi.

Důležité je, že kontejnery od havlíčko­brodské společnosti B:Power byly nakonec úspěšně doručeny do Mikronésie. První část tří kontejnerů z Itálie dorazila na lodi Kyowa Stork do Pohnpei 11. června a druhá část sedmi kontejnerů, putujících z České republiky přes Hamburk a Busan, dorazila na lodi Kyowa Orchi do cílového přístavu 30. června 2021.

[Tisková zpráva Seteva, červenec 2021.]

(Foto: B:Power)

 

(ed)

 

Rankinův cyklus s organickým provozním médiem

Organický Rankinův cyklus (označovaný jako ORC, Organic Rankine Cycle) pracuje na stejném fyzikálním principu jako běžné parní elektrárny s Rankinovým-Clausiovým kondenzačním cyklem, které jako provozní médium využívají vodu. Na rozdíl od nich ale ORC používá jako provozní médium organickou sloučeninu s vhodnými vlastnostmi, jako jsou kritická teplota, měrné skupenské teplo a charakteristické vlastnosti pro přestup tepla, odlišnými od vody. Použití organické látky namísto vody umožňuje využívat i zdroje s nízkou teplotou (100 až 350 °C), což je typicky odpadní teplo, v tomto případě teplo spalin dieselových elektrických generátorů. Tím se zvyšuje účinnost primárního zdroje.

 

Obr. 1. Nakládání kontejnerů pro transport na lodní dopravu

Obr. 2. Technická zařízení uvnitř kontejneru

Obr. 3. Místo instalace na ostrově Pohnpei