Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Unikátní laboratoře pro automobilový průmysl v Ostravě

Unikátní laboratoře, jedny z nejlepších v Evropě, mají v Ostravě k dispozici firmy podnikající v automobilovém průmyslu. Díky Moravskoslezskému automobilovému klastru (MAK; www.autoklastr.cz) zde mohou testovat hlučnost či životnost dílů. Kromě toho MAK zabezpečuje také významný mezinárodní projekt AutoNet, jehož cílem je rozvoj nadnárodní spolupráce firem v automobilovém průmyslu např. v oblastech elektromobility a mechatroniky. Rovněž plně využívá tzv. inovační vouchery pro podporu spolupráce firem a vysokých škol ve výzkumu a vývoji v Moravskoslezském kraji.

Nové laboratoře, otevřené v areálu VŠB TU v Ostravě, jsou určeny k analýze hlučnosti, testování životnosti dílů tlakovými pulzy a testování tepelného výkonu topení a chladicích zařízení. Například v hlukové laboratoři jsou právě testována kola železničních vagonů s tlumiči hluku. Laboratoř tlakových pulzů umožňuje testovat těsnost pneumatických a hydraulických potrubních systémů při výskytu tlakových rázů. Zkoušku lze spojit i se zkouškou v teplotní komoře, jež je unikátní tím, že umožňuje regulovat teplotu do –70 °C.

Inovační vouchery jsou účinným nástrojem podpory rozvoje spolupráce firem a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. Kraj finančně přispěje firmě, která zadá určité výzkumné a vývojové projekty k řešení vysoké škole. Výsledky jsou ze strany firem hodnoceny velmi kladně. Klastr tuto formu podpory využil při vývoji metodiky testování vibrací a hluku ve specifických místech automobilu.

(ed)