Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Umělci se učí využívat roboty

Lze spojit konceptuální umění a robotiku? Přesně tuto otázku si položili manželé Thibault Brevet a Andrea Annerová, zakladatelé studia AATB. Jejich fascinace neustálým pokrokem a vývojem v průmyslové automatizaci je nakonec dovedla k úplně nové kategorii, a to „neprůmyslové robotice“. Aniž by měli tradiční inženýrské vzdělání a myšlení, navrhují různá pohyblivá a interaktivní zařízení, u kterých vždy kladou důraz na interakci mezi člověkem a strojem. Díky svým zkušenostem s designem a vizuálním uměním využívá studio AATB pro unikátní prezentaci umění právě roboty, původně navržené jako nástroje průmyslové automatizace. Jednou z aktivit studia AATB je workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018 (obr. 1). Na konci lekce byl každý účastník schopen nastavit kobot UR10 a naučit ho nové pozice jógy, které pak ostatní cvičili. Důležitá je spolehlivost robotů a z tohoto hlediska vyhovují studiu kolaborativní roboty společnosti Univesal Robots.

Jednou z hlavních aktivit studia AATB je pořádání workshopů na univerzitách a uměleckých školách. Kurzy jsou vedeny interaktivní formou, hlavně z konceptuální stránky. Studenti tak vymýšlejí propojení kobotů s uměním a možnosti využití robotiky v kaž­dodenním životě (obr. 2).

Studio AATB sídlí v Arles ve Francii, funguje zcela nezávisle. Vedle pořádání již zmíněných workshopů vystavuje vlastní díla po celé Evropě a spolupracuje s umělci a designéry při navrhování speciálních komponent. 

            (ev)

Obr. 1. Workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018