Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Umělá a přirozená inteligence: na křižovatce zájmů

V Moskvě se konala řada vědeckých akcí věnovaných 85. narozeninám akademika Jevgenije Velichova, bývalého viceprezidenta AV SSSR a ředitele Kurčatovova institutu, mezi nimi i konference Umělá a přirozená inteligence: na křižovatce zájmů. Pořádal ji Odborný a analytický rozvojový fond Content s podporou Nadace Roscongress, Ruské asociace pro podporu vědy a Občanské komory Ruské federace.

 Umělá inteligence: progresivní trend i potenciální hrozba

První bod programu byl věnován strategiím řízení rizik a přínosů spojených s eskalací intelektuálního potenciálu. Panelisté zdůraznili potřebu interdisciplinárního dialogu odborníků ze všech oblastí znalostí – vědy a techniky, humanitárních a sociálních věd. Na celém světě, a zejména v Rusku, prochází umělá inteligence exponenciálním vývojem. Inteligentní systémy jsou široce integrovány do různých oblastí a uvolňují lidské kognitivní zdroje vynaložené na provádění rutinních úkolů pro kreativní práci. Zatímco jedna část společnosti vnímá systémy využívající umělou inteligenci jako progresivní trend, druhá část nadále považuje expanzi „digitální mysli“ za znepokojující faktor, který s sebou nese potenciální hrozbu porušení lidských práv, svobod a příležitostí členů společnosti. 

Umělá inteligence ve zdravotnictví

Zakladatel a ředitel čínského Ústavu umělé inteligence Sinovation Ventures Kai-fu Lee poznamenal, že umělou inteligenci lze použít téměř v každém odvětví: „Umělá inteligence v blízké budoucnosti výrazně změní mnoho oblastí našeho života a jednou z nejdůležitějších oblastí využití je zdravotnictví. Již za patnáct let bude umělá inteligence diagnostikovat nemoci mnohem účinněji než lidé, systém bude schopen brát v úvahu nejen příznaky, ale také tisíce dalších ukazatelů, včetně DNA pacienta, oblasti bydliště, rodinné anamnézy a dalších individuálních charakteristik. Systém bude schopen posoudit rizika vzniku konkrétní choroby a včas jim předcházet. V oblasti farmakologie umělá inteligence významně urychlí výrobu léčiv a zvýší jejich dostupnost.“ 

Rusko a umělá inteligence

Během zasedání účastníci diskutovali o příspěvku Ruska k rozvoji umělé inteligence. „Rusko má potenciál stát se jedním ze světových vůdců ve vývoji a používání umělé inteligence. Dnes můžeme vytvořit správné legislativní prostředí, možná jedno z nejlepších na světě, a to je jedna z našich klíčových výhod. Použití umělé inteligence v mnoha průmyslových odvětvích může zvýšit účinnost o 20 až 30 %. Máme šanci stát se lídrem a nemáme právo si ji nechat ujít,“ uvedl Kirill Dmitriev, generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RDIF). 

Teorie přirozené inteligence

V době technické revoluce s bezpodmínečnými přínosy na jedné straně i riziky na straně druhé je třeba ve zkoumání lidského mozku postoupit z kvantitativní na kvalitativní úroveň – je nutné konsolidovat nahromaděné znalosti, snažit se o vytvoření jednotné teorie přirozené inteligence a zkoumat její vlastnosti a funkce. Účastníci sekce Lidský mozek: cesta k řešení diskutovali o tom, zda umělá inteligence představuje pro člověka riziko a zda a v čem má vůbec potenciál napodobovat inteligenci přirozenou.

Účastníci zasedání věnovaného symbióze umělé a přirozené inteligence diskutovali o tom, ve kterých oblastech umělá inteligence nahradí přirozenou a ve kterých si přirozená inteligence uchová své postavení. „Umělá inteligence a strojové učení jsou schopné poskytnout lidem pomoc v mnoha oblastech: analýza dat, výběr optimálních řešení, monitorování situace a řízení. Dnes je třeba synchronizovat kroky a vytvořit politiku harmonizace výzkumných programů v oblasti informatiky a biomedicíny. Je nutné dosáhnout konsenzu a vyvinout účinné programy pro interakci umělé a přirozené inteligence zaměřené na rozvoj pohodlné a bezpečné budoucnosti pro všechny lidi,“ uvedla Jelena Sokolovová, ředitelka fondu Content.

Alexander Laryanovskij, generální ředitel online jazykové školy Skyeng, řekl o změnách, které čekají školství v souvislosti s vývojem umělé inteligence: „Kombinace přirozené a umělé inteligence dnes přináší výborné výsledky. Ve vzdělávání umělá inteligence nenahrazuje znalosti, ale posiluje možnosti učitelů, což jim umožňuje analyzovat stovky parametrů a maximalizovat účinnost výuky v třídách.“ 

O pořadateli

Odborný a analytický rozvojový fond Content byl zřízen nadací Roscongress pro podporu vytváření základů zdravé společnosti a udržitelného sociálního rozvoje Ruska. Činnosti fondu jsou zaměřené na organizaci průmyslových konferencí, realizaci vzdělávacích a osvětových programů a na poskytování odborné a analytické podpory.

[Tisková zpráva Roscongress, březen 2020.]

 

Radim Adam

Obr. 1. Diskusní panel (zleva: Kai-fu Lee, Sinovation Ventures, Kirill Dmitriev, generální ředitel RDIF, Evelína Zakamskaja, moderátorka diskuse, akademik Jevgenij Velichov)