Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Ultrazvukový průtokoměr Sitrans FUT1010 pro ropný průmysl

Nový ultrazvukový průtokoměr Sitrans FUT1010 je určen pro oblast těžby a dopravy ropy, popř. zemního plynu, a pro petrochemický průmysl. Jeho ultrazvukové měniče nepřicházejí do kontaktu s měřeným médiem. Jsou upevněny na povrchu měřicí trubice průtokoměru s použitím unikátního montážního systému TransLoc, vyžadujícího jen minimální údržbu s možností provádět standardní kalibraci, a tím zmenšit nejistotu měření. V přístroji se ani při průtoku kapalin s velkým podílem parafínu netvoří rušivé úsady, časté při měření průtoku uhlovodíků tradičními snímači.
 
Průtokoměr Sitrans FUT1010 je založen na principu měření rozdílu mezi dobami průchodu ultrazvukových impulzů vysílaných po směru a proti směru proudění kapaliny. Lze ho dodat také v sestavě s usměrňovačem průtoku a s uklidňovacími úseky potrubí před přístrojem a za ním jako kompletní měřicí trať, popř. kalibrovanou podle požadavků organizací API a AGA, čímž se dosáhne mimořádné přesnosti měření.
 
Přístroj se dodává ve dvou verzích: pro měření průtoku buď plynů, nebo kapalin s viskozitou až do 2800 cSt. Díky své univerzálnosti se Sitrans FUT1010 uplatní při měření průtoku jako kontrolní měřidlo i jako provozní přístroj při řízení technologických procesů, popř. při sledování skladovacích nádrží. Díky možnosti instalovat ho na potrubí malých i velkých průměrů je nový průtokoměr vhodný pro téměř jakoukoliv měřicí úlohu, a to včetně bilančních měření vyžadujících kalibraci s laboratorní přesností.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com