Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ultrazvukový průtokoměr s certifikací ATEX

Ultrazvukový průtokoměr s certifikací ATEX

Společnost Siemens představila nový ultrazvukový průtokoměr s typovým označením Sitrans FUS060 pro provozní úlohy s vysokými požadavky na robustnost a zároveň spolehlivost. Přístroj najde uplatnění např. při těžbě ropy, v petrochemii, v elektrárnách nebo v čistírnách odpadních vod. Výrobce udává přesnost až 0,5 % z měřené hodnoty a opakovatelnost lepší než 0,15 %. Obr. 1. Průtokoměr Sitrans FUS060 je certifikován podle ATEX pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX II 2G EEx de IIC T6, připravuje se ATEX II 2G EEx d[ia] IIC T6) a je vybaven komunikací HART. V dohledné době má být k dispozici i verze pro Profibus-PA.

Průtokoměr může být používán ve dvoukanálovém nebo čtyřkanálovém uspořádání. Použití vícekanálového měření zvyšuje spolehlivost měření. Dynamický rozsah průtokoměru je 10 : 1. Sitrans FUS060 vyhovuje metrologickému standardu OIML R117 (měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda), a lze jej proto použít i pro měření v obchodním styku.

Parametry je možné nastavovat z klávesnice na převodníku nebo dálkově pomocí softwaru Simatic PDM (Process Device Manager).

Siemens, s. r. o., tel.: 233 032 434, e-mail: ad.prodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad