Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Ultrazvukový průtokoměr s bateriovým napájením

číslo 10/2006

Ultrazvukový průtokoměr s bateriovým napájením

V poslední době je v oblasti centrálního zásobování teplem a vytápění stále výrazněji patrný trend růstu poptávky po systémech založených na ultrazvukovém měření průtoku vody jako teplonosného média. O ultrazvukové měření je zájem především z těchto tří hlavních důvodů:

  • velká přesnost měření,
  • malá nebo vůbec žádná potřeba údržby měřidel,
  • dlouhodobá stabilita měřidel.
Obr. 1.

Obr. 1. Princip dvoukanálového uspořádání ultrazvukového průtokoměru Sitrans FUS/E380

Společnost Siemens, která má s vývojem ultrazvukových měřidel více než třicetiletou zkušenost, uvádí v současnosti na trh nový ultrazvukový průtokoměr Sitrans FUS/E380 s možností napájení z elektrorozvodné sítě i z vestavěné baterie.

Vlastnosti průtokoměru Sitrans FUS/E380

Ultrazvukový průtokoměr Sitrans FUS/E380, díky použité moderní konstrukci napájecích obvodů, opět překračuje a posouvá dále současné meze spolehlivosti a všestrannosti měřidel průtoku. Přístroj najde uplatnění převážně v těch úlohách, při jejichž řešení je třeba měřit tok energií v místech s omezenou možností napájení ze sítě.

Hlavními vlastnostmi nového průtokoměru jsou:

  • možnost napájení z baterie s napětím 3,6 V a kapacitou na šest let provozu (typ LiSOCl) – pro vlastní napájení nebo jako záloha,

  • velká přesnost měření, dosahovaná díky dvoukanálovému uspořádání (obr. 1),

  • provedení eliminující přídavné tlakové ztráty a zeslabení signálu (přístroj pracuje v přímém, a nikoliv v reflexním módu),

  • absence mechanických opotřebitelných součástí, která odstraňuje potřebu pravidelného servisu a prodlužuje dobu provozního života přístroje,

  • speciální detekční obvod zajišťující velkou spolehlivost měření.

Jednoduchá instalace, snadné ovládání

Obsluhovat průtokoměr Sitrans FUS/E380 je velmi jednoduché. K ovládání se používá pouze jedno tlačítko a dvouřádkový osmiznakový zobrazovač LCD pro zobrazení všech potřebných údajů (celkový průtok, dopředný nebo zpětný průtok, hlášení o chybách a informace o stavu baterie).

Obr. 2.

Obr. 2. Průtokoměr Sitrans FUS/E380 v kompaktním provedení

Integrovaný zapisovač údajů (data logger) zaznamenává naměřené hodnoty průtoku po dobu až 26 měsíců.

Při použití parametrovacího softwaru Siemens PDM lze přes zabudované infračervené rozhraní snadno přenášet data do počítače.

Průtokoměr Sitrans FUS/E380 je standardně vybaven dvěma galvanicky oddělenými pulsními výstupy pro připojení kalorimetrického počítadla a signalizace stavu přístroje.

Konstrukční uspořádání

Měřicí trubice přístroje je vyrobena z uhlíkové oceli EN 1.0345 s navařenými standardními přírubami podle EN 1092-1. Jmenovité tlaky jsou PN16, PN25 a PN40. V současné době je průtokoměr Sitrans FUS/E380 k dispozici v rozměrech DN100 až DN800. Menší dimenze (DN50 až DN80) budou uvedeny na trh později.

Průtokoměr Sitrans FUS/E380 lze zvolit jednak v kompaktním provedení pro teplotu média do 120 °C (obr. 2), jednak v odděleném provedení pro teplotu média až do 200 °C (standardně se dodává s propojovacím kabelem v délce 5, 10, 20 nebo 30 m). Samozřejmé je krytí IP67/NEMA 4X/6.

Měření množství energie v kapalině

Zkombinuje-li se průtokoměr Sitrans FUS/E380 s kalorimetrickým počítadlem Sitrans FUE950 nebo jiným typem počítadla napájeným z baterie a zpracovávajícím pulsní výstupní signál z průtokoměru, lze vytvořit zařízení pro měření množství energie v kapalině nevyžadující napájení ze sítě. Přístroj Sitrans FUS/E380 je v ČR měřidlem schváleným pro fakturační měření.

Certifikace

Průtokoměr Sitrans FUS/E380 je certifikován podle EN 1434 a OIML R75, Class 2. V ČR je typově schválen pod číslem TCM 141/06-4338.

Vítané rozšíření nabídky

Společnost Siemens přidává ultrazvukové průtokoměry Sitrans FUS/E380 ke své dosavadní řadě bateriově napájených indukčních průtokoměrů Sitrans F M Magflo MAG 8000. Rozšiřuje tak svou nabídku průtokoměrů s bateriovým napájením o přístroje vhodné pro další průmyslová odvětví.

Ing. Vít Smolík, Siemens, s. r. o.

Siemens, s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel: 233 032 411
http://www.siemens.cz/ad