Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Ultrazvukový hladinoměr pro použití ve vodohospodářství

Společnost Siemens přichází s pokročilým ultrazvukovým převodníkem Sitrans LUC500 pro měření stavu hladiny. Tento přístroj je vhodný zejména pro řízení čerpadel ve vodohospodářství a při čištění odpadních vod. Přímo v převodníku jsou integrovány i základní funkce logického řízení. Sitrans LUC500 nahrazuje převodník Milltronics EnviroRanger ERS 500 při zachování jeho osvědčených vlastností. Sitrans LUC500 dokáže měřit stav hladiny tekutin až do hloubky patnáct metrů a rovněž spolehlivě měří průtoky v otevřených kanálech, na přepadech hrází apod. Sitrans LUC500 též nabízí funkce pro sledování chybových stavů a ověřování dat pro výpočet trendu – jsou zaznamenávány datum, čas, průtok, popř. další fyzikální veličiny. Přístroj může prostřednictvím integrovaného telemetrického rozhraní Modbus RTU/ASCII na dálku předávat nadřazeným systémům (SCADA, DCS) údaje o proteklém objemovém množství, době čerpání či stavu čerpadla.
Přístroj má šestnáct digitálních vstupů pro kontrolu zabezpečení čerpadla, poruch čerpadla (nadměrná teplota, porucha těsnění), výpadků proudu, provozního stavu čerpadla a stavu přepínače H/O/A (Hand/Off/Auto).
Uživatelé ocení i funkci optimalizace spotřeby energie, jež využívá vestavěné hodiny pracující v reálném čase. Funkce sledující výkonnost a účinnost čerpadla vyšle výstražné hlášení, poklesne-li účinnost čerpadla pod zadanou mez nebo nastane jeho úplný výpadek.
Sitrans LUC500 je možné rozšířit o I/O moduly, paměť RAM pro záznam dat, další měřicí kanál a rozhraní Profibus-DP. Na objednávku lze dodat software Dolphin Plus pro jednoduchou konfiguraci a diagnostiku systému.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad