Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úkol splněn: IAONA se rozchází

číslo 10/2006

Úkol splněn: IAONA se rozchází

Mimořádná valná hromada sdružení IAONA e. V. (Industrial Automation Open Networking Alliance) se ve Frankfurtu nad Mohanem 19. června rozhodující většinou hlas (výrazně nad požadovanými 75 %) usnesla, že organizace s platností od konce téhož měsíce, tj. 30. června 2006, ukončí svou činnost. Sdružení IAONA bylo založeno v roce 1999 jako nezisková organizace s cílem zavést Ethernet TCP/IP jako standard budoucí průmyslové sběrnice.

Ethernet TCP/IP je v podobě tzv. průmyslového Ethernetu (Industrial Ethernet – IE) nyní standardem v oblasti komunikačních sítí v průmyslových výrobních a zpracovatelských podnicích. „To znamená, že jsme splnili svůj úkol. Udělali jsme velký kus práce,„ řekl předseda IAONA Bernard Dumortier, když se na valné hromadě s dojetím ohlížel zpět na uplynulých sedm let a děkoval všem členům za spolupráci na vynikající úrovni.

Se svými více než 85 kolektivními členy, byť bývalými, zůstává IAONA i nadále jedním z hlavních přispěvatelů k teorii i k řešení otázek z praxe spjatých s používáním ethernetových technik v oblasti automatizace průmyslových podniků. Svému pionýrskému dílu se věnovala s největším možným úsilím a s vynaložením všech dostupných prostředků. Její pracovní skupiny odpovídaly např. za návrhy norem ohledně schopnosti přenosů dat v reálném čase, informační bezpečnosti a propojovacích systémů. Výsledkem je mnoho dobře známých příruček, nabízejících jak celkový pohled, tak i konkrétní návody pro kabeláž a zabezpečení přístupu do sítě (např. tituly The IAONA Industrial Ethernet Planning and Installation Guide – Release 4 a IAONA Handbook Network Security). Ve snaze prosadit průmyslový Ethernet sdružení IAONA současně podporovalo a určitým způsobem zastřešovalo činnost ostatních globálních konsorcií věnujících se ethernetovým průmyslovým sítím, jmenovitě organizací Open DeviceNet Vendor Association (ODVA), Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG), EtherCAT Technology Group, Modbus-IDA a SERCOS Interface e. V.

Za dobu činnosti sdružení se Ethernet v průmyslu skutečně etabloval a počet realizovaných úloh rostl v poslední době meziročně tempem větším než 30 %. Dodavatelé i uživatelé v průmyslu mají nyní k dispozici velmi širokou škálu produktů i řešení založených na Ethernetu, z níž si mohou volně vybírat. Skutečnost, že mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) schválila deset protokolů založených na Ethernetu jako své veřejně použitelné standardy (Publicly Available Standards – PAS), znamená, že sdružení IAONA naplnilo účel, pro který bylo zřízeno, tj. „dovést otevřené standardy sítí, jako je Ethernet, k využití v praxi,„ a tudíž splnilo svůj úkol. Za jím odvedeným dílem se lze zatím stále ještě ohlédnout na http://www.iaona.org
[IAONA, 26. června 2006.]

(sm)