Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Ukazatele kvality regulace při návrhu diskrétního regulačního obvodu

číslo 10/2006

Ukazatele kvality regulace při návrhu diskrétního regulačního obvodu

Při návrhu regulačního obvodu se stanovují jeho struktura a parametry tak, aby byly splněny požadavky na přesnost, stabilitu a kvalitu regulačního pochodu. Kvalitu regulačního pochodu lze posoudit na základě ukazatelů v časové, obrazové a frekvenční oblasti. Příspěvek se zabývá využitím některých ukazatelů kvality regulačního pochodu při návrhu číslicového regulátoru, resp. korekčního členu. K vlastnímu určení parametrů korekčního členu je využita metoda typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky pro diskrétní regulační obvody. Ukazatele kvality regulačního pochodu jsou následně použity také ke zhodnocení jeho průběhu.

Článek ve formátu PDF je možné stáhnout zde

klíčová slova pro fulltextové vyhledávání:

 • Kvalita regulace ve frekvenční oblasti,
 • přechodová charakteristika,
 • typizovaná logaritmická amplitudová frekvenční charakteristika,
 • ukazatele kvality regulace,
 • fázová bezpečnost.

  Ing. Olga Davidová, Ph.D.,
  ústav automatizace a informatiky,
  Fakulta strojního inženýrství,
  Vysoké učení technické v Brně
  (davidova.o@fme.vutbr.cz)

  Lektoroval: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.