Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Týden vědy a techniky

číslo 10/2006

Týden vědy a techniky

Akademie věd České republiky uspořádá od 6. do 12. listopadu 2006 již tradiční Týden vědy a techniky. Akce se bude konat ve všech městech, kde sídlí vědecké ústavy Akademie věd ČR, tj. v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě a v Praze.

Stejně jako v minulých letech Akademie věd spolupracuje na přípravě Týdne vědy a techniky s Britskou radou v ČR a s Americkým vědeckým informačním střediskem.

Letos poprvé byly k přípravě Týdne vědy a techniky přizvány vysoké školy. Z pražských škol se akce zúčastní Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Vysoká škola chemicko-technologická, v Brně se k Týdnu vědy a techniky připojila Masarykova univerzita.

Počet spolupořadatelů se rozrostl z loňských pěti na letošních šestnáct. Jsou mezi nimi i Kriminalistický ústav Praha, Národní zemědělské muzeum Praha, Městská knihovna v Praze, Hvězdárna a planetárium v Brně a další. Akce má také širokou mediální podporu.

Hlavními tématy Týdne vědy a techniky letos budou biotechnologie, nanotechnologie a evropské kulturní dědictví. Celkem bude během Týdne vědy a techniky předneseno 66 přenášek; čtyřicet přednášek v Praze, devatenáct v Brně, pět v Českých Budějovicích a dvě v Ostravě.

Padesát ústavů Akademie věd v tomto týdnu uspořádá Dny otevřených dveří. Dveře svých laboratoří otevře i Masarykova univerzita v Brně. Hosty letošního Týdne vědy a techniky budou i vědci z Velké Británie a ze Spojených států amerických.

Sponzorem Týdne vědy a techniky je ČEZ, a. s.

Podrobný program Týdne vědy a techniky je přístupný na http://www.avcr.cz/tydenvedy

(ed)