Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tvorba návrhu zobrazení přímo na webu

Společnost B&R nabízí jako volně dostupný nový softwarový nástroj umožňující uživatelům navrhovat on-line zobrazení na ovládacích pane­lech pro jejich stroje. Výrobci i koncoví uživatelé strojů mohou z které­hokoliv místa na světě v několika málo jednoduchých krocích snadno a rych­le umísťovat do zobrazení na disple­jích panelů unikátní grafické prvky charakterizující jejich firmu i zkoušet zcela nová výtvarná pojetí zobrazení na panelech. Uživatel je přitom pod­porován intuitivně uspořádaným pra­covním prostředím nového nástroje. K přetvoření nabízeného standardní­ho zobrazení na displeji panelu ve zcela individuální operátorské roz­hraní mu tudíž stačí určitá dávka kreativity a několik kliknutí myší.
 
Jakmile si uživatel z nabízené řady produktů zvolí určitý operátor­ský panel, může si dále vybírat z téměř nepřeberného množství gra­fických prvků zobrazení a způsobů jejich uspořádání. Vedle výběru barvy pozadí, vložení loga firmy a určení funkce jednotlivých tlačítek lze k dosažení požadovaného účinku zvolit písma různých typů, veli­kostí a barev. Hotový návrh zobrazení se uloží jako soubor ve formá­tu pdf. Po celou dobu práce na návrhu je mimoto na vyžádání k dis­pozici vývojový tým B&R připravený poskytnout potřebnou podporu.
 
Nový nástroj Panel Designer lze nalézt na adrese http://paneldesigner.br-automation.com.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com