Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Turck – lídr na poli průmyslové automatizace

S novinkami i osvědčenými produkty z nabídky společnosti Turck, s. r. o., se návštěvníci veletrhu Amper budou moci seznámit v nově koncipovaném stánku umístěném v sektoru B7 v hale 3.
 
Společnost Turck se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami produktů pro oblast průmyslové automatizace. Sortiment obsahuje senzory, sběrnicovou techniku a další komponenty pro výrobní linky i automatizaci technologických procesů. Nabídka společnosti je koncipována tak, aby zákazník obdržel ucelené řešení, a nikoliv pouze jednotlivé výrobky. V návaznosti na senzory, propojovací doplňky a sběrnicové komponenty rozšířila společnost Turck nabídku o programovatelné jednotky a techniku RFID.
 
Ve stánku budou návštěvníkům prezentovány komponenty pro průmyslové sběrnice – sběrnicové I/O, systémy BL67 a BL20, magnetické a indukční senzory, inteligentní snímače tlaku a teploty atd. Z nabídky spolupracující americké společnosti Banner Engineering Corp. zde budou optické a kamerové senzory, bezpečnostní systémy a bezdrátové systémy přenosu dat. Další skupinu budou tvořit rotační senzory polohy, odměřovací systémy, počítadla a zobrazovače od společnosti Fritz Kübler GmbH.
 

Systém I/O BL20

Mezi vystavenými produkty nebudou chybět sběrnicové systémy I/O BL20 s rozšířenou nabídkou komunikačních rozhraní. V současné době si může zákazník vybrat mezi těmito sběrnicemi a protokoly: Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP a Modbus TCP.
 
Na obr. 1 je příklad sestavy, v níž jsou zakomponovány novinky systému BL20. Jsou to např. kompaktní moduly se šířkou pouhých 12,5 mm a s označením Eco (economy), schopné zpracovat osm nebo šestnáct digitálních signálů I/O. Díky pružinovým svorkám push-in nejsou k montáži nutné žádné speciální pomůcky a nástroje. Moduly Eco jsou dále doplněny novými komunikačními jednotkami Eco pro Profibus-DP a CANopen.
 
Další možností pro realizaci úloh vyžadujících velkou flexibilitu jsou i nové startéry určené k ovládání motorů s reverzací nebo bez ní, a to až do výkonu 15 kW (na obr. 1 vpravo). To vše s minimálními požadavky na propojení jednotlivých částí.
 
Dále jsou k dispozici i nové moduly RFID začleněné do systému BLident (na obr. 1 dole) a programovatelné komunikační jednotky (gateway), které mohou ulehčit vysoce zatíženým programovatelným automatům. Tyto komunikační jednotky jsou určeny pro Ethernet/IP a Modbus TCP. Programují se prostřednictvím programu CoDeSys, v němž lze využít všechny jazyky podle normy IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST a SFC). Jádrem nového komunikačního modulu je 32bitový procesor RISC s 512 kB paměti pro programy a dalšími 512 kB paměti pro data, který může zpracovat tisíc instrukcí IL za méně než jednu milisekundu (bez cyklu I/O). Uživatel může použít dvě programovací rozhraní, a to Ethernet 10/100 Mb/s a RS-232.
 
Podpora pro uživatele systému BL20 je nově realizována prostřednictvím zdarma dodávaného softwaru I/O-Assistant 3.0. Oproti předešlé verzi je tento produkt založen na standardu FDT/DTM, který podporují také ostatní produkty Turck. Modulární koncepce softwaru umožňuje využít I/O Assistant 3.0 DTM (Device Type Manager) v různých úlohách, čímž snižuje množství dalších systémů nutných pro celkové řešení. Všechny důležité funkce zařízení jsou tak prezentovány jednoduchým a uživatelsky příjemným způsobem. I/O-Assistant 3.0 podporuje uživatele ve všech fázích životního cyklu zařízení, od počáteční tvorby konfigurace, projektové dokumentace, oživování nově vznikající technologie až po diagnostické nástroje při náhlých poruchách.
 

Systém DX80 pro bezdrátový přenos I/O

Mezi vystavenými exponáty nebude chybět bezdrátový komunikační systém společnosti Banner Engineering Corp. dodávaný pod obchodním názvem DX80 SureCross™ Wireless Network. Jde o vysoce výkonný a bezpečný systém pro přenos dat v těžko dostupných místech v průmyslovém prostředí.
 
Komunikační systém DX80 SureCross Wireless Network využívá uspořádání do hvězdy s jednou centrální komunikační jednotkou, která zároveň funguje jako komunikační brána (gateway) pro připojení do nadřazené sítě, a komunikačními uzly (obr. 2). Komunikace probíhá na frekvenci 2,4 GHz a plně odpovídá všem evropským standardům. DX80 pro zajištění spolehlivé a bezpečné datové komunikace využívá metodu rozmítaného spektra s kmitočtovými přeskoky (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum) a obousměrnou komunikaci Rx/Tx s automatickou konfigurací. Použití metody FHSS znamená, že místo toho, aby systém využíval pouze jednu frekvenci, vysílají se pakety postupně v různých frekvencích, mezi nimiž se přepíná podle tabulky, která je uložena ve stanicích node i gateway. Tímto je zaručena velká spolehlivost, a to i v případě, že je některá z frekvencí rušena. Současně je téměř nemožné odposlouchávat přenos mezi stanicemi. V jedné oblasti může současně, bez vzájemného rušení, pracovat až 32 účastníků, přičemž každá jednotka gateway systému DX80 může obsloužit až šestnáct jednotek node.
 
Stanice node systému DX80 může být jednoduše umístěna tam, kde je třeba. Vzdálenost od jednotky gateway může být teoreticky až 3 km, ovšem jen při přímé viditelnosti a za ideálních podmínek. V praxi je komunikace ovlivněna podmínkami prostředí a překážkami, jako jsou stromy, terénní nerovnosti, zdi, části strojů apod. K dispozici jsou proto různé typy antén, jimiž je možné zvýšit kvalitu signálu a zajistit dostatečný dosah a výkonnost. Na stanici gateway je umístěn displej LCD, kde se zobrazují hlášení o kvalitě signálu ze všech připojených komunikačních uzlů.
 
K dispozici je několik typů sestav systému, umožňujících přenos digitálních i analogových signálů, signálů ze snímačů teploty a dalších. Jednotky gateway jsou vybaveny indikací stavu komunikace (výstup link loss).
 
Jednotky gateway i node systému DX80 jsou v kompaktním a robustním pouzdru se stupněm krytí IP67, a proto spolehlivě pracují i v náročném průmyslovém prostředí. To je značná výhoda systému DX80 v porovnání s konkurenčními produkty, z nichž některé mají krytí jen IP20 a je nutné umísťovat je do rozváděčů, čímž se zvyšují náklady na instalaci.
 
Bezdrátový systém DX80 najde uplatnění v mnoha úlohách v průmyslovém prostředí. Mezi typické příklady použití patří přenos signálů z otočných částí strojů, snímání hladiny ve vysokých nádržích (obr. 2), monitorování činnosti ropných věží a skladišť ropy, monitorování čeřičů odpadních vod, monitorování teploty skladovacích prostor a další úlohy spojené s nutností přenášet data na dálku, popř. je ukládat k následné analýze.
 

Senzory uprox+ se svorkovnicí

Z novinek v senzorové technice budou na veletrhu Amper představeny senzory se svorkovnicí, rozšiřující řadu senzorů uprox+ (viz Automa 12/2007, str. 15). Senzory jsou vhodné pro potravinářská zařízení a pro specializované výrobní stroje. Svorkovnice zajišťuje vysokou montážní flexibilitu senzorů. Pro co nejlepší využití v potravinářském průmyslu budou senzory vybaveny i rozhraním pro průmyslové sběrnice. Stejně jako některé senzory typu M12, M18 a M30, i nová verze uprox+ se svorkovnicí splňuje požadavky na odolnost proti čisticím prostředkům, velkému tlaku a čištění vodní párou.
 
Kompaktní senzory se svorkovnicí uprox+ umožňují jednoduchým otáčením krytu svorkovnice přímé nebo úhlové směrování kabelu, který prochází standardní kabelovou průchodkou M16. Vyměnitelné šroubové nebo pružinové svorky dovolují rychlé a flexibilní zapojení do systému. Diody LED ve svorkovnici informují uživatele o stavu výstupu a napájení.
 

Rychlé připojení konektorem M12

Společnost Escha Bauelemente uvedla na trh konektory M12 s novým způsobem rychlého a snadného připojení, které je kompatibilní se všemi variantami konektorového systému M12 (obr. 4). V 85 % případů je propojení s použitím nového řešení rychlejší než standardním konektorem M12×1, a to i při silném znečištění závitů. Takzvaný key-way display dává uživateli zřetelnou informaci o propojení. Nový systém propojení je velmi odolný. Vysokou spolehlivost propojení garantuje zabudovaná ochrana proti vlivu vibrací. Nové řešení maximálně eliminuje problémy a nevýhody, jako byly omezená slučitelnost, obtížná montáž, nízký stupeň krytí a problematická odolnost spojení.
 

Pozvání do stánku

Pracovníci společnosti Turck, s. r. o., poskytnou ke všem produktům odborný komentář a zodpoví všechny případné dotazy. Pro zájemce je připraveno množství informačních materiálů. Autor článku se těší na setkání s návštěvníky v příjemné atmosféře a doufá, že se návštěvníkům bude nový stánek líbit.
 
Jan David, Turck, s. r. o.
 
 
Obr. 1. Systém I/O BL20
Obr. 2. Jednotka systému DX80 SureCross Wireless Network pro přenos informace o výšce hladiny v nádrži
Obr. 3. Indukční snímače uprox+ jsou nově dostupné s dvouvodičovým výstupem
Obr. 4. Rychlospojovací odolné konektory M12 s krytím IP67