Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

TSP – nový systém pro sledování projektu

číslo 10/2003

TSP – nový systém pro sledování projektu

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
TSP (Total Simplification of the Project),
matematické metody projektového řízení,
stavová funkce rozvrhu projektu,
WBS (Work Breakdown Structure).

Ing. Petr Bláha
(pblaha1@tiscali.cz)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
(klapka@uai.fme.vutbr.cz),
ústav automatizace a informatiky,
FSI VUT v Brně

Inzerce zpět