Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tržby za IT přes finanční turbulence rostou

Přes současné turbulence ve finančním světě a hrozbu hospodářské recese zájem o informační techniku (IT) ve světě trvale roste. Podle výsledků nedávného rozsáhlého průzkumu, které ve své zprávě uveřejnila Evropská marketingová agentura EITO (European Information Technology Observatory), sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem, se očekává, že v roce 2008 obrat na světovém trhu s IT vzroste asi o 5,2 % na hodnotu 963,5 miliardy eur. K růstu tržeb na světovém trhu s IT přispívají zejména neustále rostoucí výdaje za software a služby v oboru IT. Software je v posledních několika letech vůbec nejdynamičtější složkou světového trhu s IT a podle odhadu EITO vzroste obrat v tomto dílčím odvětví v roce 2008 o 6,7 % na 185 miliard eur. Současně je na světovém trhu se službami pro IT očekáván nárůst obratu o 6 %, tj. na částku 476 miliard eur, a to především díky rostoucímu zájmu o outsourcing a o projekty typu SOA (Service Oriented Architecture) a SOI (Service Oriented Infrastructure). Protože EITO předpokládá, že obrat na světovém trhu s IT vzroste v roce 2009 asi o 5,6 %, mohly by příjmy z prodeje počítačového hardwaru, softwaru a služeb v oboru IT ve světě poprvé překročit magickou hranici
jednoho bilionu (1 000 miliard) eur.
 
Velmi zajímavý je pohled na geografické rozdělení světového trhu s IT. V právě končícím roce 2008 zaznamenaly všechny hlavní oblasti světového trhu z hlediska obratu v oboru IT velmi dynamický vývoj (obr. 1). V Evropské unii rozšířené na 27 zemí se podle zprávy EITO očekává vzrůst tržeb v oboru IT o 4,2 % na celkovou hodnotu 311,1 miliardy eur. Hlavní zásluhu na tomto růstu mají nové členské země EU jako Polsko, Česká republika nebo Rumunsko, které stále ještě musí dohánět vyspělé státy v rozvoji své informační infrastruktury. V příštím roce zůstane růst obratu v oboru IT v EU pravděpodobně opět na úrovni okolo 4,2 %. V Japonsku vzroste podle předpovědi EITO v roce 2008 obrat na trhu s IT o 4 % na hodnotu 127,7 miliardy eur. Ani z USA nepřicházejí signály o tom, že by zde dynamika růstu výrazně poklesla. Ve své zprávě EITO očekává, že obrat na trhu s IT ve Spojených státech vzroste v roce 2008 o 3,7 % na hodnotu 345 miliard eur. S předpokládaným růstem obratu asi o 4,4 % na hodnotu 360 miliard eur získá trh IT v USA v roce 2009 opět novou dynamiku. Skutečný boom na tomto poli však zažívají zejména rychle rostoucí ekonomiky v Číně, Indii a Rusku, kde obrat meziročně roste o 17 až 18 %, samozřejmě při výrazně nižší absolutní úrovni než v průmyslově vyspělých státech. Například v Číně vzroste obrat na trhu s IT podle odhadů organizace EITO v roce 2008 asi o 17,8 % na hodnotu 39,1 miliardy eur, v Indii o 17,2 % na 18 miliard eur a v Rusku o 17,5 % na 12,5 miliardy eur. Stejnou dynamiku růstu si tyto země zřejmě udrží i v roce 2009. Na zbytek světa připadá v roce 2008 jenom asi 11,4 % obratu na světovém trhu s IT, tj. 110,1 miliardy eur, třebaže i zde je zaznamenáván velmi příznivý nárůst o 7,4 %.
 
Podle Bruna Lamborghiniho, ředitele organizace EITO, současný mírný pokles světové ekonomiky obrat v oboru IT příliš neovlivnil. Obavy, že mezinárodní finanční krize a rostoucí ceny surovin a ropy by mohly vážně poškodit investiční záměry v oblasti IT, se zatím nenaplnily. Samozřejmě bude třeba pozorně sledovat, zda se optimistické prognózy organizace EITO skutečně naplní a zda prohlubující se finanční a hospodářská krize nakonec přece jenom nepřinese v tomto směru určité korekce.
[IT-investment increasing worldwide in spite of economic downturn. Informace pro tisk, EITO, 11. září 2008.]
Kab.
 
Obr. 1. Obrat na světovém trhu s IT v roce 2008 (celkem svět 963,5 miliardy eur = 100 %, v závorkách nárůst oproti 2007; zdroj: EITO)