Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Tržby společnosti ABB Česká republika vzrostly v roce 2011 o 15 %

Společnost ABB Česká republika oznámila své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2011, zpracované v souladu s českým účetním systémem. Společnost v roce 2011 vykázala tržby v rekordní výši 11,1 miliardy korun, což znamená nárůst o 15 % oproti předchozímu roku. Počet zaměstnanců rovněž vzrostl: na 3 058, a to především díky rozšíření brněnského závodu na vzduchem izolované rozváděče a výrobky nízkého napětí.

„Společnost ABB je významnou součástí českého průmyslu a já jsem hrdý na úspěchy a pozitivní finanční výsledky, kterých naše pobočka dosahuje,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel ABB Česká republika, a dodal: „V roce 2012 očekáváme mírný růst na základě příznivých prognóz budoucího vývoje na některých vývozních trzích.“

Firma si letos připomíná již dvacet let působení na českém trhu a dlouhodobě vykazuje velmi dobré hospodářské výsledky. Firma na českém trhu provedla několik akvizic a získala mnoho prestižních zakázek. K jedné z největších patří např. kompletní dodávka elektrotechnických zařízení pro nový blok K7 elektrárny Alpiq Generation Kladno ve výši přibližně 470 milionů korun. Mezi významné akvizice v roce 2010 patřil převod výroby polovodičů společnosti Polovodiče a. s., člena skupiny ČKD. ABB investuje do tohoto výrobního závodu přibližně 12,5 milionu amerických dolarů, přičemž většina z nich směřuje do renovace a nových technologií, kdy cílem v následujících třech letech je ztrojnásobit objem výroby.

Významný podíl na dobrých výsledcích společnosti na českém trhu má také výrobní závod produkující rozvodny s regionálním zaměřením v Trutnově. Tato silná divize za uplynulých šest let ztrojnásobila objem prodaných výrobků i tržby.     

(ed)