Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Třináctý ročník konference European Manufacturing Strategies Summit

Poptávka zákazníků je stále různorodější a mění se stále rychleji. Customizace, tj. přizpůsobení produktů požadavkům každého individuálního zákazníka, je náročná na pružnost a rychlé přizpůsobení výroby požadovaným změnám.

Právě o tomto trendu se bude diskutovat na konferenci European Manufacturing Strategies Summit, která se uskuteční 27. až 29. listopadu 2017 v Berlíně.

Program se soustředí na strategie, které pomohou výrobcům k větší hbitosti a citlivosti na změny poptávky. Na konferenci budou prezentovány zkušenosti s procesy implementovanými předními evropskými výrobci stejně jako nová technika a technologie umožňující naplňovat principy lean manufacturing a zvyšovat provozní excelentnost OpEx.

Hlavní témata jsou tato:

  • hbitější a flexibilnější výroba, citlivá na změny poptávky,
  • budoucnost konceptu smart factory,
  • implementace principů lean manufacturing a strategie zvyšování OpEx v různých oborech průmyslu,
  • metody managementu týmů a zvýšení angažovanosti pracovníků,
  • nové možnosti zvyšování výkonnosti a snižování nákladů,
  • implementace principů průmyslu 4.0 pro udržení konkurenční výhody.

Bližší informace a možnost registrace (při včasné registraci se slevou): www.ems-sum­mit.com.         

(Bk)