Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Tři nohy poskytují stabilitu

Firma Amtek působí na trhu třicet let a to je dobrá příležitost ohlédnout se za tím, jak firma začínala, rostla a rozvíjela se a jakých cílů dosáhla, a zároveň se podívat na její plány do budoucna. Petr Boček, současný výkonný ředitel této české distributorské společnosti, shrnuje výsledek třicetiletého úsilí takto: „Nyní pevně stojíme na třech nohou. I když jsou ty nohy různě silné, všech si Amtek váží a věnuje jim láskyplnou péči. Elektronické součástky, automatizační prvky a mechanické konstrukce. To není žádná běžná kombinace, jakou by měl kdekdo.“

Tři spolumajitelé, každý má třetinu


Jak byste představil firmu Amtek?
Petr Boček: AMTEK, spol. s r. o., je ryze česká distributorská firma s velkou technickou erudicí v oblasti elektronických součástek, průmyslové automatizace a tvorby konstrukcí z hliníkových profilů a systémové integrace ve specifických řešeních pro průmysl. V současnosti pracuje pro firmu Amtek celkem 40 lidí. Roční obrat firmy je kolem 300 milionů korun.

 

Symbolika trojnožky, tedy tří hlavních oborů, v nichž Amtek působí, se promítá i do vlastnické struktury firmy.
Petr Boček: Je to tak, firma má tři spolumajitele, z nichž kaž­dý má třetinový podíl. JUDr. Dagmar Piškulová, Ing. František Piškula a Ing. Martin Petrák stáli u zrodu firmy a po celých třicet let ve firmě pracují, byť otec zakladatel, František Piškula, se letos dožije již 77 let. Na počátku stály znalosti ze sféry výzkumu, chuť začít po sametové revoluci podnikat a spousta nápadů, jak na to jít a kam investovat.

Tři skupiny partnerů v obchodě typu B2B


Elektronické součástky, automatizační prvky a mechanické konstrukce, to je pro distributorskou společnost docela široký záběr. Jak se vám daří udržovat vztahy s tolika partnery a zákazníky?
Petr Boček: Dodavateli společnosti Amtek jsou firmy nejrůznějších typů, velikosti i způsobu podnikání. Spolupracujeme jak s obrovskými koncerny jako Analog Devices, tak s malými pružnými obchodními zastoupeními jako Tapeswitch.

Mezi těmito velkými i menšími hráči na trhu se pohybují naši zaměstnanci a externí spolupracovníci. S dodavateli komunikují produktoví manažeři, se zákazníky se technicky i obchodně baví obchodní zástupci, po linii dodávek se o ně téměř mateřsky starají obchodní referentky a s aplikacemi, technickou podporou a servisem zákazníkům pomáhají aplikační a servisní technici.

Je to asi běžné u distributorů či obchodních zastoupení, ale velmi si vážíme důvěry a dlouhodobé vazby s našimi dodavateli, našimi věrnými zaměstnanci a spolupracovníky a našimi zákazníky.

 

Široký záběr nejlépe ilustrují příklady projektů, do nichž Amtek dodával výrobky firem, které zastupuje. Mohl byste uvést některé zajímavé aplikace?
Petr Boček: Podílíme se na jedné z nejnáročnějších disciplín v regulaci pohonů, tedy na dodávkách měničů frekvence do výtahů. Společnost Amtek je v této oblasti předním dodavatelem, protože má v sortimentu měniče Frenic-Lift od Fuji Electric.

V době rozkvětu textilního průmyslu byl Amtek výrobcem pletacích strojů dosahujících nejhladšího úpletu v mezinárodním srovnání – z této doby si neseme mnoho zkušeností ve strojařině.

Pronikli jsme se svými dodávkami také až do Panamy. Na potrubí průměru 2,6 m byly instalovány příložné ultrazvukové průtokoměry Fuji Electric.

Soudní místnosti všech soudů v ČR budou v průběhu tří let kvalitně ozvučeny díky špičkovým digitálním signálovým procesorům Analog Devices.

V radiokomunikacích jsme uplatnili integrované obvody značky Analog Devices pro mikrovlnná pojítka s modemy na gigahertzových frekvencích. Vysokofrekvenční obvody Hittite z téhož koncernu jsou použity ve vojenství v radarech včetně těch pasivních – „neviditelných“.

Na přelomu roku 2020 a 2021 jsme ve firmě vyvinuli jedinečný mobilní dynamometr pro točivé stroje do 20 kW s otáčkami do 6 000 min–1 v neobvykle kompaktním provedení díky vodnímu chlazení servomotoru.

A nakonec přece něco přímo pro člověka, nejen pro průmysl – na tramvajích a autobusech se každý setká s tlačítky pro otvírání dveří od našeho švýcarského dodavatele EAO.

 

Číslo tři se objevuje i v počtu zemí, kde Amtek působí, tedy v Česku, na Slovensku a v Polsku. Jaké aktivity rozvíjíte v těchto třech zemích?
Petr Boček: Díky dlouhodobému partnerství s našimi dodavateli máme u většiny z nich obchodní práva pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Polská větev firmy Amtek je dodavatelem pro trh v Polsku a pracuje s užším sortimentem. Tím pokrýváme opravdu podstatný kus slovanského území a jsme na to patřičně hrdí.

Tři kanceláře firmy AMTEK, spol. s r. o.


Představíte prosím trojici kanceláří firmy Amtek?
Petr Boček: Sídlo a hlavní provozovna společnosti jsou v Brně. Pobočky v Praze a v Žilině jsou kanceláře pro několik místních obchodních zástupců, abychom byli zákazníkům na dosah.

Od roku 1997 je hlavní kancelář se zázemím pro zhruba třicet pracovníků v Brně v budově Bibus ve Vídeňské ulici. Není bez zajímavosti, že spolu s obchodním zastoupením společnosti Bibus byl Amtek jedním z prvních nájemníků v této budově. Také je charakteristické, že v budově sídlí většinou firmy podnikající v elektronice a high-tech, takže jde o tvůrčí, inspirativní prostředí.

Tři pilíře distributorské firmy – sklad, technická podpora, vlastní výroba


K distribuci výrobků a péči o zákazníky musí mít společnost Amtek patřičné zázemí. Mohl byste přiblížit jaké?
Petr Boček: Činnost firmy Amtek stojí na třech pilířích. Jsou to sklady, technická podpora a vlastní výroba. Za léta působení firmy vykrystalizovaly takové aktivity, jichž si naši zákazníci i dodavatelé cení, a naopak jsme utlumili to, co se ukázalo nadbytečným či jinak nahraditelným.

Máme prostorově úsporné, avšak finančně velmi objemné sklady. V dobách logistických problémů, například nyní v koronavirové pandemii, v dobách nedostatku polovodičů, což je také právě v těchto letech, je to vlastně poznaná nutnost.

Pro poskytování technické podpory jsou naši technici, servisní pracovníci vybaveni prostředky, znalostmi i vazbami na dodavatele pro zvládání těch nejnáročnějších úloh. Mají k tomu také vhodné technické zázemí. Ne náhodou nás někteří dodavatelé doporučují pro aplikace a konzultace i pro jiné prodejní kanály.

Vlastní výroba a systémová integrace je nejmladší oblastí činnosti firmy. Snažíme se nekonkurovat našim odběratelům zboží, a to především v oblasti průmyslové automatizace, nýbrž působit jako dodavatel mechanických konstrukcí s přesahem do skutečně specifických řešení či jedno­účelových strojů.

 

Tři desetiletí fungování firmy


Firma působí již třicet let. Ohlédnete se za její historií?
Petr Boček: Základy podnikání byly položeny v 90. letech minulého století a tehdy také vznikly vazby na podstatnou část dodavatelů. Někteří z nich se nevyhnutelným vývojem a rozvojem v první dekádě nového milénia osamostatnili, a proto byla tato fáze charakterizována především doplňováním sortimentu pro již získané zákazníky. Velkou výzvou bylo rozšiřování aktivit našeho největšího dodavatele – Analog Devices. Fúze s firmami Hittite (2015) a následně s Linear Technology (2018) nás postavily před nutnost zásadně rozšířit své znalosti a poskytnout servis více zákazníkům. Výrazným rysem druhé dekády tohoto století je rovněž posilování strojařiny a systémové integrace.

 

Tři poselství do budoucna: stabilita, odbornost, modernizace


Do budoucna si firma Amtek vytyčila tři přísliby: stabilitu, odbornost a modernizaci. Můžete to upřesnit?
Petr Boček: Stabilitu a spolehlivost pro zákazníky si určitě chceme zachovat – jsme v dobrém slova smyslu konzervativní firma, takže je to v naší DNA.

Posilujeme technickou odbornost a obchodní postupy. Základem je pro nás stále to, co vyžadovala praxe 90. let, tedy obchod a podpora na bázi osobních kontaktů. Nicméně nepřehlížíme ani posun obchodu na online bázi a vzájemně se v tomto ohledu podporujeme s našimi dodavatelskými společnostmi a jejich marketingem.

Sledujeme vývoj nejen v technice a obchodu, ale i ve způsobu vedení firmy tak, aby byla firma atraktivní také pro současné absolventy, převážně z vysokých škol. Proto firmu modernizujeme nejen v oblasti IT, ale snažíme se zlepšovat ve firmě vzájemnou komunikaci a způsoby motivace k práci tak, aby Amtek byl naším společným podnikem.

(Amtek)

Obr. 1. Společnost Amtek dodává elektronické součástky, automatizační prvky a mechanické konstrukce
Obr. 2. Petr Boček, výkonný ředitel společnosti Amtek
Obr. 3. František Piškula, zakladatel společnosti Amtek
Obr. 4. Mobilní dynamometr 20 kW vlastní konstrukce
Obr. 5. Pobočky společnosti Amtek
Obr. 6. Sídlo firmy v Brně, pobočky v Praze a Žilině
Obr. 7. Časová osa nabízeného sortimentu a nových poboček

(Amtek)