Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Trh systémů průmyslové komunikační techniky podle HMS

Pro naplnění koncepce chytrých, propojených továren jsou klíčové komunikační sítě mezi stroji a zařízeními. Každoroční studie rozdělení trhu v tomto oboru od společnosti HMS Net­works ukazuje, že podíl průmyslového Ethernetu vzrostl na 64 % nově instalovaných nódů (2019: 59 %), zatímco podíl provozních sběrnic klesl na 30 % (2019: 35 %). O první místo se dělí komunikační sítě EtherNet/IP a Profinet se 17% podílem. Bezdrátové sítě zůstávají na 6 %. 

Společnost HMS Networks představuje svou každoroční analýzu trhu průmyslových sítí, která se soustředí na nově instalované nódy v průmyslové automatizaci po celém světě. Jako nezávislý dodavatel řešení pro průmyslovou komunikaci a průmyslový internet věcí má HMS dobrý přehled o trhu s průmyslovými sítěmi. Studie za rok 2020 zkoumá předpokládaný podíl provozních sběrnic, průmyslového Ethernetu a bezdrátových sítí. Tento rok, vzhledem k unikátním podmínkám na celkovém trhu, jejichž příčinou je koronavirová krize, není ve studii zahrnut očekávaný vývoj v oboru v příštím roce, neboť je příliš nejistý.

 

Roste podíl průmyslového Ethernetu, zatímco podíl provozních sběrnic klesá

V této studii HMS uvádí, že průmyslový Ethernet zvyšuje svůj podíl na trhu na úkor provozních sběrnic (fieldbus). Podíl průmyslového Ethernetu na počtu nově instalovaných nódů na celosvětovém trhu v průmyslové automatizaci nyní činí 64 % (loni to bylo 59 %). O první místo se dělí, oba se 17% podílem, EtherNet/IP a Profinet. Dobře se daří také standardu EtherCAT (7 %); Modbus-TCP s 5 % letos těsně předběhl Ethernet Powerlink se 4 %.

 

Podíl provozních sběrnic klesá

HMS předpokládá, že počet nově instalovaných nódů provozních sběrnic klesne z loňských 35 % na letošních 30 %. Jedničkou je stále Profibus s 8 %, ale poprvé bude jeho podíl na trhu nově instalovaných nódů pod hranicí 10 %. Na druhém místě je Modbus-RTU s 5 % a následuje CC-Link se 4 %.

 

Úvahy o podílu průmyslového Ethernetu a provozních sběrnic

„Očekáváme, že trh s průmyslovými komunikačními sítěmi v příštích letech poroste, ale vzhledem k unikátní situaci spojené s koronavirovou epidemií, která zasáhla celý celosvětový trh, jsme se rozhodli, že do letošní analýzy nezahrneme odhady vývoje, ale omezíme se jen na letošní podíl na trhu,“ uvedl Anders Hansson, ředitel marketingu společnosti HMS Networks. „Když se tedy zaměříme jen na podíl na trhu v tomto roce, vidíme, že rozhodující podíl v oblasti komunikačních sítí pro průmyslovou automatizaci má průmyslový Ethernet, na předních místech s protokoly EtherNet/IP a Profinet, které následuje na třetím místě EtherCAT.“ Hansson pokračuje: „V oblasti provozních sběrnic má stále dominantní postavení Profibus, ale jeho podíl, stejně jako podíl provozních sběrnic jako celku, klesá. Dalším zajímavým zjištěním je, že se dobře daří standardům Modbus – ať jde o provozní sběrnici Modbus RTU, nebo o ethernetový Modbus-TCP. To znamená, že podniky se v nových instalacích nevyhýbají staré osvědčené technice jen proto, že už je na trhu mnoho let.“

 

Podíl bezdrátových sítí zůstává stabilní s dobrým výhledem do budoucna

Technika bezdrátových sítí si udržuje 6% podíl na trhu, přičemž nejpopulárnější jsou stále sítě WLAN, následovány sítěmi Blue­tooth. „Bezdrátové sítě si udržují svůj podíl na rostoucím trhu, což není špatné, nicméně očekáváme, že se podíl bezdrátových sítí bude postupně zvyšovat,“ řekl Anders Hansson. „Poptávka po bezdrátovově komunikujících zařízeních a strojích na trhu se bude zvyšovat s rostoucími aktivitami spojenými s novými bezdrátovými mobilními sítěmi (například privátní sítě LTE/5G), které umožňují povýšit úroveň automatizace. Zařízení s bezdrátovou komunikací se mohou stát součástí pružné automatizační architektury budoucnosti, vyžadující méně kabelů.“

 

Regionální specifika

V Evropě a na Blízkém východě jsou na předních místech komunikační systémy EtherNet/IP a Profinet, následované sběrnicí Profibus a sítěmi EtherCAT. Dalšími populárními sítěmi jsou Modbus (RTU i TCP) a Ethernet Powerlink. Na americkém trhu jasně převažuje EtherNet/IP a roste podíl protokolu EtherCAT. Na fragmentovaném asijském trhu jsou na předních místech Profinet a EtherNet/IP, následuje sběrnice Profibus, sítě EtherCAT, Modbus (RTU/TCP), CC-Link a CC-Link IE Field.

 

(HMS Industrial Networks)

Obr. 1. Rozdělení trhu průmyslových komunikačních sítí – nově instalované nódy v roce 2020 podle HMS Networks

 

Studie zahrnuje odhady společnosti HMS pro rok 2020 založené na počtech nově instalovaných nódů v roce 2019 v oblasti průmyslové automatizace. Nód je definován jako stroj nebo zařízení připojené do průmyslové komunikační sítě. Prezentované údaje představují konsolidovaný pohled společnosti HMS, berou v úvahu její vlastní statistiky prodeje, údaje získané od jejích kolegů v průmyslu a celkové vnímání trhu.

Společnost HMS Networks je přední nezávislý dodavatel produktů pro průmyslovou komunikaci a průmyslový internet věcí. Vyvíjí a dodává produkty pod značkami Anybus®, Ixxat® and Ewon®. Prostřednictvím dceřiné firmy Intesis jsou nabízena i řešení pro komunikaci v systémech automatizace budov. Firma má sídlo ve Švédsku a zastoupení po celém světě.