Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Trh s PLC ožije zkraje roku 2010

Renomovaná poradenská společnost ARC Advisory Group z USA vydala v červnu zprávu Programmable Logic Controller Worldwide Outlook s výsledky své nejnovější analýzy světového trhu s programovatelnými automaty (PLC). Programovatelné automaty jsou stále důležitým automatizačním prostředkem, používaným v téměř všech průmyslových odvětvích při řízení spojitých i nespojitých výrobních i podpůrných činností. Objem jejich prodeje je tudíž dobrým ukazatelem aktuální situace i výhledu celého odvětví průmyslové automatizace. V roce 2008 obrat na světovém trhu s PLC ještě přiměřeně rostl a nikdo neočekával, že by v roce 2009 nějak výrazně klesl.
 
Rok 2008 nebyl pro dodavatele automatizační techniky pro průmysl špatný. Přestože se již koncem roku 2007 začaly v USA projevovat ekonomické potíže, zájem o PLC stále přiměřeně rostl a zdálo se, že výrobní odvětví jsou od neklidu na finančních a bankovních trzích izolovaná. Výrobní podniky začaly pociťovat problémy až v závěru roku 2008 a následně začaly výrazně omezovat investice do výrobního zařízení. Poptávka a s ní obrat na trhu s PLC začaly rychle klesat. Během prvních měsíců roku 2009 prodeje klesly na minimum, na němž setrvávají. Analytici očekávají, že celkový obrat za rok 2009 v porovnání s výsledky roku 2008 klesne asi o 20 %. Po prudkém poklesu poptávky se nyní očekává, že zájem o automatizační prostředky včetně PLC by mohl navzdory současné napjaté situaci ve světové ekonomice začít výrazněji růst již začátkem roku 2010. Výrobní podniky budou totiž muset reagovat na rostoucí tlaky na globálním trhu a pohotově přehodnotit svoje strategie rozvoje. Aby obstály v mezinárodní konkurenci, budou nuceny snižovat výrobní náklady, zvyšovat produktivitu práce, omezovat spotřebu energie a modernizovat existující výrobní zařízení. K tomu budou muset znovu začít investovat, především do automatizace.
 

Globalizace dodá trhu PLC nový impulz

 
Podle analytika Himanshua Shaha, hlavního autora zmíněné studie, se světový trh s PLC po výrazném propadu v roce 2009 již v roce 2010 opět vzchopí, obrat na něm začne rychleji růst a pravděpodobně v roce 2011 se dostane na úroveň roku 2008 (obr. 1). Očekává se, že v globalizovaném prostředí začnou nadnárodní výrobní společnosti znovu investovat do budování nových výrobních kapacit v zemích s rychle se rozvíjejícími ekonomikami, tj. ve státech skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), na Středním východě atd. Středem zájmu budou zejména chemický, cementářský a farmaceutický průmysl
a energetika. Velký růst poptávky se v příštích letech čeká také v oblasti automatizace technických zařízení v budovách, protože v celém světě se objevují ambiciózní projekty výstavby nových komerčních, průmyslových a obytných budov vedené snahou minimalizovat množství energie potřebné k provozu těchto staveb.
 

Rozhodující v blízké budoucnosti bude nárůst investic do infrastruktury

 
Vlády mnoha zemí na celém světě se snaží různými tzv. stimulačními balíčky podpořit růst svých ekonomik. Součástí těchto stimulačních balíčků jsou především investice do stavebních projektů, dopravní infrastruktury a podpora rozvoje klíčových průmyslových odvětví, zejména automobilového průmyslu, energetiky a vodohospodářství. Analytici společnosti ARC očekávají, že tyto programy vytvoří v mnoha průmyslových odvětvích novou poptávku po automatizačních zařízeních, jejichž klíčovou součástí jsou programovatelné automaty. Jakmile Čína a Indie obnoví růst svého hrubého domácího produktu, vznikne zde poptávka po širokém sortimentu produktů, a tudíž potřeba zvýšit výrobu spotřebního zboží a realizovat další projekty rozvoje infrastruktury. To vyvolá požadavky na vyšší stupeň automatizace především v oboru těžby ropy a plynu, v těžebním a hutním průmyslu, v cementárnách, ve sklářství a v mnoha dalších průmyslových odvětvích se spojitými i nespojitými výrobními činnostmi.
 
Vedle kvantitativního rozboru světového trhu s PLC přináší zpráva ARC také hloubkovou analýzu nabízených produktů a strategií předních výrobců a dodavatelů PLC a zkoumá příčiny, které by mohly mít vliv na vývoj obchodu v tomto oboru v nejbližší budoucnosti. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách společnosti ARC (www.arcweb.com).
 
[SHAH, H.: Programmable Logic Controller Worldwide Outlook. ARC Advisory Group, June 2009.]
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Očekávaný vývoj ročního obratu na světovém trhu s programovatelnými automaty do roku 2012 (zdroj: ARC Advisory Group)