Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Trendy v robotizaci – roboty 2018

Konference Trendy v robotizaci – roboty 2018 byla akce týkající se nejen robotů, ale v mnoha směrech toto téma rozšiřovala o aspekty bezpečnosti obsluhy a personálu, zabezpečení komunikace a sdílení dat, dále o problematiku trhu práce a rovněž o ekonomické aspekty robotizace průmyslu a společnosti vůbec.

První den byl věnován především obecným otázkám spojeným s užitím robotů ve výrobních linkách v průmyslu a v ostatních oblastech činnosti společnosti. K zajímavým informacím patřilo, že Sdružení podnikatelů a živnostníků připravuje na rok 2019 rok digitálního podnikání, který bude primárně směrován k digitalizaci řemesel.

Mnoho názorů bylo vysloveno na téma zdanění práce robotů v souvislosti s diskusí, zda roboty zvyšují nezaměstnanost, nebo snižují počet neobsazených pracovních pozic. Oba názory měly své příznivce a odpůrce. Škoda, že se diskutovalo jen v absolutních číslech a procentech (3 % dlouhodobě neobsaditelných míst je nejvyšší podíl ze zemí Evropy), a účastníci neargumentovali na základě analýzy struktury pozic, které jsou roboty ohroženy, a naopak příležitostí, kde roboty pomohou zaměstnavatelům s naplněním potřeb personálu pro zajištění výroby.

Za mnoha příklady využití robotů je možné nalézt nejen běžně uváděné přínosy – přesnost, kvalitu, dodržování doby cyklu apod., ale také ekonomické důvody související s rostoucí cenou práce v Česku.

K dalším tématům patřily kolaborativní a mobilní roboty. Zatímco u první skupiny není zcela jasné, zda je již vytvořen dostatečný trh, u mobilních robotů byl i z diskusí cítit velký zájem a potřeba v průmyslu. Tento poznatek jistě ovlivní nabídku zúčastněných dodavatelů. V mnoha případech je součástí návrhu práce mobilního robotu také zpracování dokumentace prostorů, kde se má pohybovat, pomocí 3D skeneru, který umožní zpracování map pro pohyb robotu nejen podle daného disponibilního prostoru, ale také podle orientačních bodů, které jsou určeny přímo pro robot nebo již v daném prostoru existují (např. osvětlení hal).

Roboty se stávají součástí výrobní linky. K tomuto tématu své příspěvky přednesli zástupci jak dodavatelů, tak společností, které linky navrhují, dodávají, uvádějí do provozu a spravují. Centrální řízení linek zahrnuje i řízení jednotlivých robotů v nich, často i vazby na okolí linky před ní a za ní, včetně manipulátorů, mobilních robotů a komunikace s nadřazenými systémy tříd ERP, MES, MOM nebo WMS. Tyto koncepty se do velké míry přibližují požadavkům na podnik splňující požadavky průmyslu 4.0.

Optimalizace výroby je velké téma. Od virtuálního návrhu výrobní linky přes zajištění bezkolizních pohybů, stanovení časových a dynamických parametrů až po optimalizaci výkonů stávajících linek. Právě zde se velmi dobře uplatňují systémy umožňující sběr dat ze skutečných linek, jejich vyhodnocování a porovnávání s požadovanými parametry, dále nalézání úzkých míst, především kapacitních, a následně dovolující modelovat a dále nastavovat optimální parametry řízení procesu.

Dvoudenní konference Trendy v robotizaci – roboty 2018 se setkala se značným ohlasem, o čemž svědčí přibližně 200 účastníků, dvě desítky přednášejících a vystavujících firem a přednášky zástupců svazů a sdružení na témata přesahující technickou část konference. Organizátorům se podařilo nalézt aktuální téma, které český průmyslový trh neobyčejně zajímá. 

Radim Adam

Obr. 1. Konference Trendy v robotizaci – roboty 2018 se zúčastnilo přibližně 200 posluchačů (foto: TMI)