Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

Trendy v logistice v automobilovém průmyslu: TAL 2020

Konference TAL 2020 – Trendy automobilové logistiky, se konala 20. února 2020 v Plzni. Jejími pořadateli a organizátory byly firma Aimtec a průmyslová a obchodní komora IHK Regensburg a letos se konal její již dvacátý ročník.

Přiznám se, že konference mě příjemně překvapila. Ještě jsem na ní nikdy nebyl a očekával jsem malou konferenci pro pár desítek odborníků. Proto mě už při příchodu udivila velká výstavka partnerských firem na chodbě a v přísálí Parkhotelu Plzeň a živé diskuse již hodinu před začátkem přednáškového programu. Při přednáškách se sál zaplnil podle mého odhadu třemi stovkami posluchačů.

Konference, která je určená odborníkům na výrobu, logistiku a informační systémy z podniků z českého i evropského automobilového průmyslu, se zabývala novými trendy a zkušenostmi z oblasti řízení logistiky a výroby, včetně uplatnění digitalizace procesů a koncepcí chytré výroby a integrace nástrojů umělé inteligence.

Kompletní program konference je dostupný na www.talconference.com. Osobně mě zaujala např. přednáška Marca Prüglmeiera z BMW Group o logistice jako o novém high-tech odvětví (obr. 1), Ivany Klubalové z oddělení logistiky společnosti Hella nebo prezentace Davida Štetiny a Halky Kračmerové z firmy SAP o projektu digitalizace materiálových toků v podniku Fehrer Bohemia.

Ovšem vrcholným bodem konference, jistě nejen z mého pohledu, byla přednáška Jiřího Cee, vedoucího logistiky společnosti Škoda Auto. Byla to jedinečná příležitost poslechnout si názory a zkušenosti odborníka, který pro Škodu pracuje už čtyřicet let, z toho dvacet let jako vedoucí logistiky značky Škoda. Pod vedením Jiřího Cee bylo ve společnosti Škoda Auto realizováno množství inovačních logistických projektů, které měly kromě zvýšení efektivity a snížení nákladů za cíl i snížení negativního vlivu na životní prostředí. Tuto otázku bere Jiří Cee velmi vážně a prosazuje nákladní dopravu s alternativním pohonem, např. na bioplyn získávaný z odpadu, a v dálkové dopravě výrazně preferuje železnici jako příznivější variantu kamionové dopravy, která přetěžuje dálnice v celé Evropě.

Jiří Cee hovořil nejen o životním prostředí, ale především o digitální transformaci logistiky ve společnosti Škoda Auto. Podle něj je ale vždy nutné za výkazy a tabulkami vidět lidi – angažované pracovníky zaujaté řešením problémů, které v logistice, navzdory všemu plánování, neustále vznikají. Správně fungující logistika nejenže musí optimálně pracovat za standardních podmínek, ale především musí být schopná přeskupit kapacity a zmobilizovat rezervy v případě problémů. Jedním z aktuálních, o nichž Jiří Cee hovořil, je problém s dodávkami z Číny v souvislosti s virem Covid-19. Automobilka se nemůže zastavit proto, že subdodavateli jejího subdodavatele nemohl čínský výrobce dodat nějaký mechanický dílek. Je třeba hledat náhradní řešení. V případě mechanických součástek to není takový problém, horší je, že většina elektronických komponent, jimiž jsou moderní automobily nabity od kol po střechu, se vyrábí v Číně a sehnat okamžitě náhradního dodavatele je v podstatě nemožné.

Jiří Cee líčil logistiku jako velké dobrodružství, kde není nouze o napětí, a především jako týmovou záležitost, kde záleží na všech, od skladníků po hlavního manažera.

Byla to jedna z posledních možností si Jiřího Cee poslechnout, protože se zanedlouho chystá do důchodu a těší se, že se bude věnovat už jen dětem a vnoučatům.

Pořádající Aimtec je plzeňská firma, která se věnuje zavádění informačních systémů a digitalizace v průmyslových podnicích. A daří se jí to: za rok 2019 byl její zisk před zdaněním 31 milionů korun a obrat vzrostl o 15 %.

Petr Bartošík

Obr. 1. Konference TAL 2020 – hovoří Marco Prügelmeier z BMW Group