Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Trendy robotiky v roce 2020

Očekává se, že od roku 2020 do roku 2022 budou do továren po celém světě instalovány téměř dva miliony průmyslových robotů. Nové technické trendy a vývoj trhu umožňují firmám reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Mezinárodní federace robotiky IFR v tomto článku představuje některé očekávané trendy v oboru.

 „Inteligentní robotika a automatizace jsou životně důležité pro řešení nových spotřebitelských trendů, jako jsou poptávka po rozmanitosti produktů nebo problémy vyplývající z obchodních bariér,“ uvádí Dr. Susanne Biellerová, generální sekretářka IFR. „Nová technická řešení připravují cestu pro větší flexibilitu ve výrobě.“ Zjednodušení, spolupráce a digitalizace jsou klíčové faktory, které budou přínosem pro implementaci robotů v praxi. 

Roboty jsou chytřejší

Programování a instalace robotů jsou v současné době mnohem snazší než dříve. Jak to vypadá v praxi: digitální senzory v kombinaci s inteligentním softwarem umožňují přímé metody výuky robotů, tzv. programování ukázkou. Úkol, který má robotické rameno vykonat, je nejprve vykonán člověkem, jenž uchopí robotické rameno a ručně ho provede pohyby. Tato data pak software transformuje do digitálního programu ramene robotu. V budoucnu budou nástroje pro strojové učení dovolovat robotům učit se pomocí pokusů a omylů nebo demonstrací videozáznamů a automaticky optimalizovat své pohyby. 

Roboty spolupracují s obsluhou

Spolupráce člověk–robot je dalším důležitým trendem v robotice. Se schopností pracovat společně s lidmi se moderní robotické systémy dokážou přizpůsobit rychle se měnícímu prostředí. Rozsah softwarových aplikací umožňujících spolupráci robotu a obsluhy, nabízených výrobci robotů, se neustále rozšiřuje. V současné době jsou nejčastější aplikace dovolující sdílení pracovního prostoru. Robot a pracovník spolupracují vedle sebe a postupně provádějí jednotlivé úkoly bez toho, že by se navzájem dotýkali. Aplikace, které umožňují, aby člověk a robot současně pracovali na stejné části, jsou ještě náročnější.

Výzkum a vývoj se zaměřují na metody dávající robotům možnost reagovat v reálném čase stejně, jako by spolupracovali dva lidé. K tomu patří hlasová komunikace, komunikace gesty a rozpoznávání záměru, co se člověk chystá udělat, z jeho pohybů. Díky současné technice má spolupráce mezi člověkem a robotem obrovský potenciál pro firmy všech velikostí a sektorů. Investice do kolaborativních robotů tak doplní investice do tradičních průmyslových robotů. 

Roboty jsou digitální

Průmyslové roboty jsou ústředními součástmi digitalizované a síťové výroby využívané v průmyslu 4.0. Proto je důležité, aby byly schopné komunikovat mezi sebou – bez ohledu na výrobce. Sdružená specifikace OPC Robotics Companion Specifi­cation, kterou vyvinula společná pracovní skupina VDMA a OPC Foundation, definuje standardizované generické rozhraní pro průmyslové roboty a umožňuje průmyslovým robotům připojení k průmyslovému internetu věcí (IIoT). Digitální propojení robotů s např. cloudovými službami je také aktivátorem pro nové obchodní modely: např. leasing robotů – robots as a service – má výhody, které by mohly být zvláště atraktivní pro malé a střední podniky.

Radim Adam