Transparentní náklady na instalaci s Cube67

Transparentní náklady na instalaci s Cube67

Švýcarská firma Mägerle AG je předním výrobcem rovinných a tvarových brousicích strojů. Dodává brusky s pohony brusných vřeten o jmenovitém výkonu až 100 kW a s pracovním zdvihem od 0,5 do 5,5 m a brousicí centra až s pěti pracovními osami (obr. 1). Specializuje se na mnohoosé opracovávání obrobků víceoperačním způsobem s možností výběru z několika způsobů broušení, frézování a vrtání. Všeobecně je považována za průkopníka technického rozvoje v oblasti jednoúčelových obráběcích strojů používaných výrobci turbín, čerpadel a komponent pro hydrauliku, komponent pro automobily apod. Pro své stroje neustále vyhledává cenově co nejefektivnější uspořádání jednotlivých podsestav.

Standardizovaná kabeláž = transparentní instalace

Návrh elektrické výstroje vyráběných strojů a zařízení klade na projektanty firmy Mägerle AG neustále, při každé zakázce, značné požadavky. Koncepce daného stroje sice zůstává stejná, v širokém rozmezí se však mění počty potřebných I/O. Aby se komplexně vyrovnal s požadavky na kvalitu a cenu, rozhodl se tým vedený Rolandem Wackerem, technickým ředitelem firmy Mägerle, standardizovat elektrickou instalaci, a tím zkrátit dobu potřebnou na montáž stroje, dosáhnout transparetních nákladů a ušetřit drahocennou dobu potřebnou na realizaci zakázky.

Jako řešení se v této oblasti nabízejí decentralizované systémy modulů I/O připojených k vlastní řídicí jednotce průmyslovou komunikační sběrnicí. Z dostupných decentralizovaných sběrnicových systémů I/O vybrali technici firmy Mägerle k realizaci svého pilotní projektu systém Cube67 od společnosti Murrelektronik. Rozhodlo především ekonomické a pružné pojetí systému s následujícími charakteristickými rysy.

Modulární decentralizovaný sběrnicový systém Cube67 jedinečným způsobem kombinuje moduly se stupněm krytí IP20 a IP67. Modul s krytím IP20 je určen do rozváděčů k umístění na lištu DIN. Má osm vstupních a osm multifunkčních (I/O) kanálů s bezšroubovými připojovacími svorkami. Přímo na stroj či zařízení se montují moduly s krytím IP67 masivní konstrukce, zcela zapouzdřené a s I/O připojovanými konektorovými spoji. Počínaje modulem s vazbou na sběrnici, dostupným pro všechny běžné sběrnicové protokoly, má vrstva I/O stromovou topologii podle dané úlohy. Jednotlivé digitální kanály lze volně konfigurovat tak, že každý může být podle potřeby buď vstupem, nebo výstupem. Tím se zmenšuje počet variant jednotlivých modulů. K logicky uspořádanému a současně úhlednému vedení napájení i dat mezi jednotlivými komponentami systému jsou určeny hybridní systémové kabely o délce až 10 m.

V systému Cube67 lze zpracovávat také bezpečnostní signály. Pro zajištění pasivní bezpečnosti lze moduly systému opatřit vždy dvěma doplňkovými napájecími obvody. Napájecí zdroje je poté možné vypnout dvěma nezávislými cestami v souladu s EN 954-1 (bezpečnostní kategorie 3). Logicky je, především pro bezpečnostní úlohy, decentralizované také napájení. V systému Cube67 je obstarává tzv. rozdělovač napájení, z něhož se přes konektory rozměru 7/8" a M12 prefabrikovanými spojovacími kabely napájejí komponenty systému, samozřejmě bez připojovacích skříněk.

Systém Cube67 má i velmi dobré diagnostické schopnosti. K aktuální vizuální diagnostice stavu zařízení jsou na modulech světelné diody. Současně se diagnostická data přenášejí do řídicí jednotky k případnému vyhodnocení. Výsledkem je snazší uvádění do chodu i odstraňování závad zařízení a méně prostojů.

Snadné připojení podpůrných zařízení

K brousicím strojům instaluje firma Mägerle také vnější podpůrná pneumatická, hydraulická a hydrostatická zařízení, včetně zařízení pro úpravu chladicí vody.

Systém Cube67 se při řízení vnějších zařízení uplatňuje přinejmenším stejně dobře jako na vlastním stroji. Příslušné tlakové spínače a další senzory, elektromagnetické ventily apod. se jednoduše připojí prefabrikovanými kabely k modulům I/O s příslušně nakonfigurovanou funkcí jednotlivých kanálů (obr. 2). Jiné je to ale např. u zařízení pro úpravu chladicí vody, které přichází od subdodavatele již zkompletované s řídicím rozhraním tvořeným jediným mnohapólovým konektorem. Na straně systému Cube67 se v tomto případě použije zvláštní kabelový modul se šestnácti multifunkčními I/O bez běžných konektorů pro snímače či akční členy, ale zato s mnohažilovým připojovacím kabelem s odpovídajícím protikonektorem.

Závěr

Pro firmu Mägerle je realizace pilotního projektu se systémem Cube67 významným krokem směrem k všeobecnému zavedení techniky decentralizovaných instalací. Projekt ukázal na pozoruhodné možnosti zkrácení dob potřebných k instalování prvků řídicích systémů i na úspory místa na stroji, jehož spuštění proběhlo hladce, bez jakýchkoliv problémů. Díky instalaci systému I/O na stroj způsobem plug-and-play nebylo třeba hledat a odstraňovat žádné závady v kabeláži. Koncept Cube67 se osvědčil zejména modulárním uspořádáním, kompaktní stavbou a možností programově přiřadit jednotlivým kanálům funkci vstupu nebo výstupu. Transparetní kabeláž systému Cube67 umožňuje dosáhnout výrazně nižších a rovněž zcela transparentních nákladů na její instalaci.

Systém Cube67 dodává na trh v ČR společnost Murrelektronik CZ, spol. s r. o.

(Murrelektronik CZ)

Obr. 1. Rovinný a tvarový brousicí stroj značky Mägerle
Obr. 2. Pneumatický podsystém stroje připojený prostřednictvím uzlu Cube67 se dvěma moduly I/O

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde