Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Tradiční inovace v oboru tvářecích strojů

Tradiční inovace v oboru tvářecích strojů

Společnost Petersen Machinery Group je výrobce strojů na zpracování tabulového materiálu a plechů, zejména manuálních a motorických ohýbaček, ohraňovacích lisů, strojních nůžek, ručních nůžek i strojů na dělení materiálu z tabulí a svitků, které dodává na trh pod značkami Cidan a Göteneds.

Na počátku roku 2006 se firma rozhodla realizovat ve spolupráci se společností B&R projekt, jehož cílem bylo inovovat řídicí systémy všech automatizovaných strojů, které firma dodává. Stroje s novými řídicími systémy byly poprvé představeny v říjnu 2006 na hannoverském veletrhu Euroblech. Pro firmu Petersen Machinery Group tím začala nová etapa její expanze na zahraniční trhy.

Zaměření na výhody pro uživatele

Hlavním oborem zájmu společnosti Petersen Machinery Group jsou stroje na zpracování tabulového materiálu do tloušťky 6 mm. V současné době se lze se stroji této firmy setkat především v klempířstvích a v průmyslových provozech v přibližně třiceti zemích světa.

Jak je u špičkových skandinávských výrobců zvykem, i firma Petersen Machinery Group klade důraz na vysokou kvalitu produktů, které svým uživatelům přinášejí významné výhody. V roce 1988 společnost vyvinula a nechala si patentovat otočnou ohýbací čelist pro ohraňovací lisy Combi Beam s možností současně použít několik různých nástrojů, která znamenala v oboru tvářecích strojů velký pokrok. Díky ní není třeba až v 95 % případů výroby ohýbaných profilů měnit nástroje. Produktivita práce tím vzroste až o 50 %.

Petersen Machinery Group

Firma vyrábí tvářecí stroje na zpracování plechů a tabulového materiálu už více než šedesát let. Ročně vyrobí přes tisíc strojů. Ve výrobním závodě v Uldumu (Dánsko) se vyrábějí ruční nůžky, hranicí hoblovky, strojní děličky a strojní tabulové nůžky. V Götene (Švédsko) se vyrábějí ohraňovací lisy s otočnou ohýbací lištou. Všechny stroje se dodávají s rozličným příslušenstvím, včetně různých variant řídicích systémů, aby co nejlépe splnily požadavky trhu na atraktivní poměr ceny k výkonu.

Poté, co rodinná firma Petersenů zakoupila tradiční značky Cidan a Göteneds, rozhodli se majitelé naplno využít výhody dvou výrobních závodů, ve Švédsku a v Dánsku, a po fázi konsolidace firmy se připravit na širokou expanzi na mezinárodní trhy. Proto museli uvažovat také o inovacích svých produktů.

Základem nové řady jejich strojů je Prolink, řídicí a vizualizační systém, vyznačující se maximálně snadnou obsluhou. Prolink je výsledkem společného vývoje firem B&R a Petersen Machinery Group.

Odstupňovaný výkon zohledňuje i budoucí požadavky

Zatímco strojní nůžky a jednoduché ohýbací stroje mohou být řízeny pomocí operátorského panelu Power Panel, velké ohraňovací lisy musí spoléhat na výkonný systém APC 620. Jednotné softwarové prostředí, které společnost B&R pro své produkty využívá, umožňuje vytvářet softwarové prvky společné všem vyráběným strojům. Hotové programy jsou pak velmi univerzální a lze je snadno přizpůsobit pro různé typy strojů. To redukuje náklady na vývoj během celého životního cyklu stroje, včetně jeho přestaveb a modernizací.

Snadná a jednotná obsluha

Společnost Petersen Machinery Group požadovala, aby operátorské panely měly moderní vzhled a umožňovaly pohodlné ovládání. Výsledkem je jednotná tvář operátorských panelů, tzv. Petersen-Look. Tam, kde dříve byl velký, nehezký kryt obsahující operátorský panel a průmyslový počítač, je dnes úhledný ovládací panel AP800 (obr. 1). Průmyslové PC, které se stará jak o vizualizaci, tak o řízení stroje, je umístěno v rozváděči.

Obr. 1.

Obr. 1. Ohraňovací lis vybavený řídicím a vizualizačním systémem Prolink může být obsluhován průmyslovým robotem

Kromě estetických požadavků bylo cílem inovace také vytvořit jednotnou koncepci ovládání pro všechny stroje, od malých strojních nůžek až po velké ohraňovací lisy. Zatímco nůžky, příčné řezačky a jednoduché ohýbačky vyžadují jen málo zásahů obsluhy prostřednictvím operátorského panelu, velké ohraňovací lisy jsou z hlediska interakcí člověka se strojem mnohem náročnější. Pro to, aby bylo možné i v tomto případě relativně složitého řízení zajistit snadnou obsluhu, požadovala společnost Petersen Machinery Group výkonný vizualizační software s odpovídajícím grafickým editorem. Systém je navržen tak, aby byl připraven i na budoucí použití prostorové (3D) grafiky.

Jednoduché programování v režimu off-line

Řídicí systém umožňuje vytvářet programy pro ohraňovací lisy nezávisle na vlastním stroji, přímo v konstrukční kanceláři.

Dalším splněným požadavkem je možnost realizace všech servisních funkcí přímo z operátorského panelu. Z toho mají užitek jak servisní technik na místě, přímo u stroje, tak technik realizující servis na dálku. Software lze měnit a aktualizovat prostřednictvím modemu a internetu nebo místně, výměnou karty Compact Flash.

Uvedení na trh

Po představení nové řady strojů odborné veřejnosti na veletrhu Euroblech 2006 se počítá s jejich prvními dodávkami počátkem roku 2007.
(Přeloženo se souhlasem společnosti B&R z časopisu Automotion, 2006, č. 12. Překlad a úprava Bk, foto B&R.)

(B&R Automatizace, s. r. o.)