Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Toblerone: čokoláda vyžaduje opatrné zacházení

Toblerone: čokoláda vyžaduje opatrné zacházení

Lidé na celém světě mají rádi švýcarské čokoládové bonbony Toblerone. Jejich tvar, který má údajně znázorňovat alpskou velehoru Matterhorn, je nezaměnitelný. Novinkou je balení těchto jehlanovitých bonbonů do obalů po jednom kuse. Tak si je lze vychutnat např. ke kávě nebo jako malou sladkou svačinku.

Výrobce, firma Kraft Food, si pro balení těchto bonbonů pořídila novou balicí linku, již obsluhují roboty ABB.

Zadavatel požadoval zařízení, které bude automaticky dodávat čokoládové bonbony do pěti balicích strojů, kde jsou čokolády baleny do fólie, a odebírat zabalené bonbony pro další balení do krabic. Zařízení přitom musí s čokoládovými bonbony zacházet velmi opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Vzhledem k tomu, že jde o potravinářskou výrobu, jsou na zařízení kladeny také velké požadavky z hlediska hygieny. Snadné musí být čištění zařízení, dohled na ně a jeho údržba. Počítá se s třísměnným provozem. Zařízení musí používat jednoduché komponenty a rovněž jeho ovládání musí být, vzhledem k častým obměnám obsluhujícího personálu, co nejjednodušší.

Obr. 1.

Obr. 1. Tác musí být zpod bonbonů vytažen opatrně, aby bonbony zůstaly na dopravníku vyrovnány ve stejných řadách, jak byly na tác umístěny při výrobě (foto ABB)

Při návrhu bylo třeba věnovat zvláštní pozornost ukládání bonbonů z táců, na něž jsou umístěny při výrobě, na přepravník balicího stroje. Jestliže při této operaci dojde k chybě, může to způsobit situaci, kdy je nutné balicí stroj zastavit.

Návrháři ABB tento úkol rozdělili na několik samostatných úloh. Kontejnery nesoucí tácy s vyrobenými vyrovnanými čokoládovými bonbony jsou naskládány na palety a odeslány k manipulačnímu pracovišti. Zde je umístěn robot IRB 6600, který přesune každý kontejner k rozdělovacímu pracovišti. Na něm jsou tácy vyjmuty z kontejnerů a přesunuty, vždy několik najednou, k jednomu ze dvou následujících pracovišť, odkud pásový dopravník tácy, již po jednom, dopravuje k jednotlivým balicím strojům. Aby byl výkon balicího stroje optimální, musí být bonbony na dopravníku balicího stroje umístěny v pravidelných řadách. O to se stará další průmyslový robot, tentokrát IRB 2400. Ten uchopí každý tác a opatrně jej vytáhne zpod bonbonů, takže ty zůstanou ležet na pásu balicího stroje stejně, jak byly na tác naskládány při výrobě (obr. 1). Robot dokáže tuto operaci provádět mnohem lépe a efektivněji, než kdyby byla vykonávána manuálně.

Po zabalení do fólie jsou čokoládové bonbony dopravovány dále korečkovým dopravníkem na centrální dopravník, na jehož konci jsou baleny do velkých krabic. Odtud již mohou být dodávány do celého světa.
[Tisková zpráva ABB, prosinec 2006.]

(Bk)