Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Tlakoměry a snímače tlaku v nabídce firmy AMT měřicí technika

Automa 4/2000

(firemní článek)

Tlakoměry a snímače tlaku v nabídce firmy AMT měřicí technika

Obr. 1.

AMT měřicí technika, spolkový člen ESČ a autorizovaný distributor měřicí techniky renomovaných firem, představuje vybrané novinky měřicích přístrojů z oblasti měření neelektrických veličin – přenosné tlakoměry a převodníky tlaku. Pro měřicí přístroje zabezpečuje firma záruční a pozáruční servis, poradenskou službu při výběru přístroje, kalibraci v akreditované laboratoři, distribuci s kalibračními protokoly a české návody.

V nabídce jsou přenosné tlakoměry a snímače tlaku se standardním výstupem 4 až 20 mA.

Řada tlakoměrů GDH pro měření přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku, která tvoří standardní část nabídky, byla v poslední době rozšířena o rodinu GMH 3100. Přístroje této nové typové řady jsou doplněny několika matematickými funkcemi a mohou komunikovat s počítačem, popř. předávat naměřené hodnoty do externího paměťového modulu pro následné zpracování v počítači.

Přístroje mohou zaznamenávat maximální a minimální hodnoty a mají funkci DataHold. Kompaktní přístroj je umístěn v pouzdře z ABS (i snímač tlaku je instalován v pouzdře přístroje). Měřicí přístroje mohou být v nevýbušném provedení, což umožňuje měřit v nebezpečných prostorách.

Manometr pro měření přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku GMH 3160-01 měří v rozsahu – 2 500 Pa až +2 500 Pa s rozlišením 1 Pa (0,01 mbar). Přesnost udávaná výrobcem je 0,5 % FS (hystereze a linearita) a 0,4 % FS (vliv teploty). Senzor je piezorezistivní, vhodný pro měření neionizujících plynů a kapalin nezpůsobujících korozi. Tlakové připojení hadic o průměru 6 × 1 mm je v horní části přístroje dvěma kovovými přípojkami. Naměřené hodnoty se zobrazují na číslicovém LCD s 2 × 4 znaky. Komunikovat s počítačem po sériové sběrnici RS-232 lze prostřednictvím galvanicky odděleného rozhraní GRS 3110 (software GSOFT 3000 pro Windows 95/98/NT). K přístroji je k dispozici také knihovna GMH 3000.DLL, s jejíž pomocí je možné vytvářet vlastní softwarové vybavení. Odečítání lze nastavit v jednotkách mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mm Hg, psi. Napájení zajišťuje devítivoltový akumulátor nebo síťový adaptér.

Obr. 2.

Dalším členem rodiny tlakoměrů GMH je manometr GMH 3160-07, který měří tlak v rozsahu -350 mbar až +350 mbar s rozlišením 0,1 mbar. Manometr GMH 3160-13 pokrývá měření tlaků v rozsahu –200 až +200 mbar s rozlišením 1 mbar. Manometr pro měření absolutního tlaku GMH 3160-12 měří v rozsahu 0 až 1 300 mbar a jeho maximální přetížení je 4 bar. Provedení snímačů a další funkce těchto manometrů jsou shodné s typem GMH 3216-01. K přístrojům jsou dodávány také hadice, svorky, adaptéry apod. Pro přesnější měření jsou k dispozici přístroje s dvojnásobnou přesností snímače.

Převodníky tlaku měří přetlak, podtlak a diferenční tlak. Jsou vybaveny piezorezistivním snímačem s integrovanou kompenzací sondy. Převodníky mají normalizovaný výstupní signál 4 až 20 mA, popř. 0 až 10 V.

Převodník tlaku GMUD je určen pro klimatizační zařízení, zdravotnickou techniku apod. Absolutní tlak měří v rozsahu 0 až 1 100 mbar, 0 až 2 bar a 0 až 7 bar, relativní tlak –70 bar až +70 bar, popř. podle požadavků jsou možné i jiné hodnoty rozsahu (2, 5, 10 nebo 16 bar). Pro měření přetlaku, podtlaku v průmyslových zařízeních, hydraulice a chladicí technice je určen převodník tlaku GAH 40 se senzorem vytvořeným technologií tlustých vrstev na membráně z ušlechtilé oceli. Jeho měřicí rozsah je od –1 do 15 bar. Převodník je odolný vůči vibracím (10 g/15 kHz) a mechanickému nárazu (500 g/1 ms). Krytí přístroje je IP65. Převodník tlaku GPE 81 s piezorezistivním snímáním do 10 bar a tenkovrstvým filmem (DMS) do 1 000 mbar má přesnost lepší než 1 % a výstupní úroveň 4 až 20 mA, popř. podle přání zákazníka 0 až 10 V, 0 až 5 V nebo 0 až 6 V.

Obr. 3.

Tlakoměry a převodníky tlaku mohou být doplněny záznamníkem naměřených hodnot EASY log 40, který zaznamenává až 48 000 hodnot. Vzorkování lze nastavit v intervalu od dvou sekund do jedné hodiny a maximální doba záznamu je 500 dnů při patnáctiminutovém intervalu. Přípojnicové systémy sběrnice Easy umožňují komunikovat s několika měřicími místy.

Zobrazovací jednotka EB 2000 MC zobrazuje data až z devíti senzorových modulů. Software EBS 9M vytváří cenově dostupný vícekanálový registrační systém. Celý systém je modulový a kromě měření tlaku může také zaznamenávat teplotu a relativní vlhkost.

Bližší informace k popsaným tlakoměrům, jakož i k celé nabídce měřicí techniky lze získat u firmy AMT měřicí technika – viz inzerát.

AMT měřicí technika
Leštínská 11,
193 00 Praha - Horní Počernice
tel./fax: 02/8192 4344, tel. 0602 366209
E-mail: amt@telecom.cz