Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Tlačítkové panely plug-and-play s bezpečnostní funkcí

Skupina produktů Key Panel je rozšířena o tlačítkový ovládací panel Simatic HMI KP32F PN typu plug-and-play se stupněm krytí IP65. Všech 32 velkých tlačítek na panelu se vyznačuje dotykovou zpětnou vazbou při stisku, možností nastavit bez omezení funkce jednotlivých tlačítek a jasným podsvětlením pětibarevnými LED s nastavitelnou intenzitou světla. Aktuálně nevyužitá tlačítka lze kdykoliv pohotově aktivovat podle budoucí potřeby. Nový tlačítkový panel je vhodný také pro úlohy spjaté s funkční bezpečností. Za tím účelem má čtyři bezpečnostní vstupy k připojení např. až dvou tlačítek nouzového zastavení při úrovni bezpečnosti SIL 3.

Panel KP32F PN Key má dvě rozhraní s protokolem Profinet, a lze ho tudíž přímo zapojit do současných sítí, aniž je nutné instalovat jakýkoliv doplňkový hardware (např. přepínače). Volně nastavitelná tlačítka mohou např. blikáním světelné diody upozornit operátora na potřebu jeho zásahu nebo změnou barvy světla diody na škále červená, žlutá, zelenaá, bílá a modrá indikovat stavy ovládaného stroje. K individuálnímu označení tlačítek lze využít zásuvné popisovací proužky.

Typickou oblastí použití tlačítkových operátorských panelů jsou úlohy vyžadující deterministický přenos povelů operátora. V porovnání s tradičními samostatnými ovládacími prvky odstraňují předem sestavené tlačítkové panely s vlastnostmi plug-and-play, časově náročnou individuální montáž přístrojů a instalaci potřebné kabeláže.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com