Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Tesys řada U – Ultima: jednoduchý a inteligentní spouštěč motorů

číslo 3/2004

Tesys řada U – Ultima: jednoduchý a inteligentní spouštěč motorů

Přístrojem Ultima – TeSys, řada U – uvedla firma Schneider Electric na český trh spouštěč motorů s integrovanými řídicími funkcemi. Jde o první spouštěč, který v tak malém přístroji koncentruje tolik inteligence a zároveň jej lze tak snadno instalovat a používat.

Základní pojmy, které charakterizují spouštěče motorů TeSys řady U, jsou: snadná volba komponent, rychlá montáž i uvedení do provozu a provozní pružnost (umožňuje u již nainstalovaného zařízení jednoduchou výměnou ochranných, funkčních a komunikačních modulů přizpůsobit spouštěč požadavkům aplikace).

Výkon a řízení v jednom „zápřahu„

Spouštěč motorů TeSys řady U vedle obvyklých funkcí odpojení, spínání a ochrany motoru plní v závislosti na použitých modulech i funkce řídicí a komunikační. Jeho nejjednodušší varianta představuje kompaktní spouštěč motoru jako alternativu k běžným kombinacím jističe motoru a stykače, ale s nejvyšším stupněm koordinace – tzv. úplnou koordinací. Schopnosti spouštěčů TeSys řady U pokračují až k širokému rejstříku ochranných, monitorovacích, měřicích a komunikačních funkcí.

Obr. 1.

Modulární a kompaktní

Základem řady je výkonový blok o šířce 45 mm v provedení pro jednu ze dvou hodnot proudu – 12 a 32 A. Vypínací schopnost 50 kA lze připojením omezovače proudu zvětšit až na 130 kA. Do výkonového bloku je možné alternativně vložit blok řídicí jednotky ve variantě základní, rozšířené nebo multifunkční. Všechny varianty řídicí jednotky mají stejné rozměry a jsou navzájem zaměnitelné. K výkonovému bloku se připojují bez kabelů a bez potřeby použít nástroje, což značně zkracuje dobu montáže. Řídicí jednotky mají rozšířený rozsah nastavení proudu až do 32 A (celý rozsah je pokryt pouhými šesti provedeními).

Vedle řídicí jednotky lze do výkonového bloku přidat také moduly komunikační, funkční a další bloky pomocných kontaktů. Stavebnicové uspořádání umožňuje zvolit modul podle dané aplikace a kdykoliv jej bez použití nástrojů a kabelů v případě potřeby vyměnit (obr. 1).

Další předností modulárního uspořádání spouštěčů TeSys řady U jsou jejich stále stejné rozměry bez ohledu na to, které bloky jsou v přístroji použity. To se týká i přídavných bloků pomocných kontaktů – rozšíření v případě spouštěčů TeSys řady U neznamená nárůst vnějších rozměrů přístroje. Zvláštní zmínku si zaslouží reverzační blok, který lze připojit i pod výkonový blok a zachovat tak šířku 45 mm i u reverzačního spouštěče motoru.

Řídicí jednotka

Základní řídicí jednotka s třídou spouště 10 zajišťuje standardní ochranu před nadměrnými proudy.

Rozšířená řídicí jednotka je k dispozici ve třech variantách – třída 10 pro třífázové motory, třída 10 pro jednofázové motory a třída 20 pro třífázové motory. Po doplnění dalších modulů poskytuje i další ochranné funkce.

Multifunkční řídicí jednotka má integrovány funkce jako např. volbu třídy spouště 5 až 30, sledování aplikace (doba chodu motoru, počet pracovních cyklů, proud motoru, záznam posledních pěti poruch atd.). Informace o aplikaci lze zobrazovat přímo na vestavěném displeji nebo je prostřednictvím komunikačního modulu (paralelně nebo sériově – po sběrnici) posílat do řídicího systému. Hodnoty parametrů se nastavují místně (s použitím tlačítek na přístroji) anebo na dálku.

Méně komponent

Modularita spouštěčů TeSys řady U umožnila podstatným způsobem zmenšit počet komponent potřebných k sestavení spouštěče motoru, urychlit jeho montáž a uvedení do provozu i usnadnit případnou údržbu. Stejnou šíři aplikací lze nyní pokrýt přibližně jednou desetinou počtu komponent, které by byly nutné při klasickém sestavování spouštěčů ze stykačů, jističů a jisticích nadproudových relé. Je tedy možné podstatně zmenšit sklad náhradních dílů.

Integrace do řídicích systémů

Spouštěč TeSys řady U – Ultima lze použít jako jednotlivý spouštěč motoru s komunikací paralelně nebo prostřednictvím sběrnice (AS-i, Modbus). K dispozici je však i příslušenství zajišťující komunikaci pro sestavy několika spouštěčů a jejich připojení do sítí s různými protokoly. Spouštěč Tesys řady U lze plně integrovat do různých typů architektury řídicích systémů.

Úplná koordinace

Přístroje TeSys řady U jsou výkonné spouštěče motorů vyhovující mezinárodní normě IEC 947-6-2 a americké normě UL 508 E, a tudíž splňující podmínku tzv. úplné koordinace. Po odstranění zkratu jsou okamžitě schopny dalšího provozu, což ve svém důsledku představuje méně prostojů a menší požadavky na údržbu.

TeSys, řada U – spouštěč motoru pro každou aplikaci

Řada U rozšiřuje možnosti řady přístrojů TeSys v oblasti spouštění a ochrany motorů. Dále potvrzuje snahu firmy Schneider Electric nabízet taková řešení, která v maximální míře usnadňují zákazníkům volbu přístrojů, jejich montáž a uvedení do provozu i vlastní provoz. Přístroje TeSys řady U – Ultima jsou skutečně spouštěče motoru pro každou aplikaci.

Ing. Marian Belošovič,
Schneider Electric CZ, s. r. o., marketing

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět