Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Testované modulární sejfy místo „kumbálu na úklidové prostředky“

Už dlouho není žádnou novinkou, že ani v malých a středních firmách nelze pracovat bez spolehlivě fungujícího informačního systému. Na jeho spolehlivém fungování závisejí všechny obchodní aktivity. Při výpadku serveru rostou provozní náklady každou minutu. V publikacích zaměřených na základní zabezpečení informačních systémů, které vydává Národní centrum kybernetické bezpečnosti, jsou popsány nejrůznější způsoby možného ohrožení. Zabezpečení informací má svou organizační, technickou a personální složku. Velkou roli zde hrají aspekty infrastruktury budov. V současné době však není výjimkou, že datové centrum společnosti je umístěno jen v poněkud vylepšené úklidové místnosti. A pokusy takový prostor vylepšit často vedou pouze ke kompromisům, a přitom spolykají spoustu peněz.

 
Řešení ochrany datových center proti fyzickému ohrožení z okolí je komplexní úkol. V rozsáhlých strukturách jsou problémem i taková témata, jako jsou chlazení a zhášecí zařízení. Efektivní chlazení informační techniky potřebuje především cílený přívod chladicího vzduchu a zajištění jeho určené teploty. Běžné klimatizační jednotky instalované na stropě nebo na stěně místnosti tyto požadavky nesplňují. Pro bezchybnou funkci zhášecí techniky je navíc třeba zajistit dostatečnou těsnost a určený přetlakový profil v prostoru, který má být hašen. Z toho lze vyvodit závěr, že zřizování datového centra v místnosti, která byla původně využita jako technická místnost nebo kancelář, je pracné, drahé a vede z pohledu zabezpečení informační techniky k mnoha kompromisům.
 

Testovaná kompaktní datová centra

Alternativu představuje systémově testované kompaktní datové centrum s bezpečnostními sejfy a plně vybavenými kompaktními serverovými komorami. Rittal jako významný dodavatel prvků informační infrastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti Modulsafe Extend také nový Modulsafe Level B, vhodný pro spolehlivou základní ochranu serverů datového centra. Bezpečnost obou modulárních sejfů je ověřena nezávislými zkušebnami. Při jejich použití není nutná časově a finančně náročná přestavba části budovy. Vzhledem k modulární koncepci lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat i do těžko přístupných míst. Zákazník může počet svých sejfů postupně rozšiřovat. Se dvěma, třemi nebo čtyřmi dodatečně instalovanými sejfy tak přizpůsobí infrastrukturu svým aktuálním potřebám. Prvky modulární stavebnicové konstrukce umožňují ze sejfu vytvořit plně vybavené kompaktní datové centrum. Rittal nabízí také monitorovací systém Computer Multi Control III (CMC III), požární poplachový systém se zhášecím zařízením DET-AC Plus, inteligentní napájecí jednotku Power Distribution Unit (PDU) a klimatizační jednotku Liquid Cooling Package (LCP) pro účinné chlazení sejfu. Modulární sejf Extend navíc dovoluje také uzavřít existující serverové racky, takže při přestavbě není třeba přijímat žádná komplikovaná opatření pro existující výpočetní techniku.
 

Modulární sejf Rittal Extend pro vysoké požadavky na bezpečnost

Sejf Rittal Extend (obr. 1), který splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost, je schopen v souladu s normou DIN 4102 odolávat požáru po dobu 90 min. Teplota uvnitř sejfu během prvních 30 min nevzroste o více než 50 K a relativní vlhkost zůstane pod 85 %. Kromě toho tento sejf splňuje požadavky stupně krytí IP56, tzn. že bezpečně chrání uložená zařízení proti prachu a stříkající vodě. Poskytuje také ochranu před kouřovými plyny. Navíc je odolný i proti vloupání až do bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN EN 1627. Společnost Rittal provedla všechny potřebné zkoušky v akreditovaných laboratořích.
 

Modulární sejf Rittal Level B pro základní ochranu

Novinkou v sortimentu bezpečnostních sejfů Rittal je Modulsafe Level B (obr. 2), který byl vyvinut speciálně pro informační infrastrukturu. Poskytuje základní ochranu, přičemž poměr ceny a výkonu je optimální. V základním vybavení sejfu nechybí rámová konstrukce skříně včetně přední a zadní roviny pro 19" moduly. Uživatelé si kromě toho mohou vybrat z bohatého příslušenství nového racku TS IT. Montáž tohoto příslušenství je velmi rychlá a nevyžaduje použití nástrojů. K dispozici je také rozsáhlá nabídka zámků od mechanických, u kterých lze vyměnit poloviční zámkovou vložku za zámek podle požadavků zákazníka, až po elektronické zámky s klávesnicí nebo zámky ovládané přístupovým systémem.
 
Podobně jako Modulsafe Extend také Modulsafe Level B je dodáván ve dvou různých výškách (42 nebo 47 U) a se dvěma různými vnitřními hloubkami (1 000 a 1 200 mm). Kromě snadné a rychlé montáže se Modulsafe Level B vyznačuje menší hmotností, a to o 20 % v porovnání s Modulsafe Extend. Sejf poskytuje ochranu proti požáru po dobu 90 min, což bylo testováno podle normy EN 1363. Třída odolnosti 2 (RC 2) proti vloupání byla testována podle požadavků normy ČSN EN 1627:2011. Vedle stupně krytí IP56 byla otestována i těsnost proti kouřovým plynům podle normy EN 1634.
 

Shrnutí

Je zřejmé, že kompaktní sejfy pro datová centra mají v porovnání s upravenými částmi běžných budov mnoho předností. Rozhodnutí, který sejf a jaké vybavení si vybrat, záleží na požadavcích zákazníka. Nejdůležitější při tom je potřebná dostupnost, místní infrastruktura a finanční zdroje.
 
Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept Rittal – The System nabízí řešení mnoha problémů v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a informační infrastruktury, včetně softwaru a služeb, a to napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více než 10 000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.
Martin Pojer, produktový manažer,
Obr. 1. Modulární sejf Rittal Extend, splňující vysoké požadavky na bezpečnost
Obr. 2. Modulární sejf Rittal Level B pro základní ochranu