Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Testo 735 pro měření několika teplot současně

Testo 735 pro měření několika teplot současně

Testo 735 je kompaktní vícekanálový měřicí přístroj s vysokou flexibilitou, jedním vstupem pro přesnou ponornou nebo vpichovací sondu Pt100 a dvěma vstupy pro termočlánkové sondy typu K, T, J a S s krátkou dobou odezvy. Při vybavení přístroje radiomodulem mohou být vyhodnoceny a zobrazeny údaje ze šesti sond teploty: tří rádiových sond a tří sond připojených kabelem.

Pohodlná obsluha

Měřicí přístroj testo® 735 vyniká intuitivním ovládáním a jednoduchou navigací v menu.

Funkce jako výpočet střední hodnoty z několika hodnot měření nebo z daného časového intervalu, měření rozdílu teplot, znázornění maximálních a minimálních hodnot a podržení naměřené hodnoty na displeji usnadňují práci při každodenním měření.

Obr. 1.

Obr. 1. Měřicí přístroj testo® 735

U verze přístroje testo 735-2 je možná volba mezi uživatelskými profily „standard“, „tour“ a „dlouhodobé měření“.

Při měření na různých místech nabízí uživatelský profil „tour“ možnost funkčním tlačítkem navolit příslušnou lokalitu měření; naměřené hodnoty jsou potom přiřazovány této lokalitě. Profil „dlouhodobé měření“ umožňuje prostřednictvím funkčních tlačítek přímý přístup k definici měřicího programu, jako je počet měření a interval měření. Akustický alarm uživatele informuje o překročení hraniční hodnoty.

Naměřené hodnoty teplot lze ze sond rádiově přenášet do měřicího přístroje testo 735 až na vzdálenost 20 m (ve volném prostoru). K přenosu jsou třeba rádiový modul (součást příslušenství) a odpovídající rádiové sondy. Je tak vyloučeno poškození kabelu nebo omezení v manipulaci s přístrojem a sondami.

Robustní koncepce přístroje

Spolehlivost měřicích přístrojů hraje při jejich výběru rozhodující roli. Testo 735 je robustní a spolehlivý měřicí přístroj s třídou krytí IP65. Použitý materiál krytu (kov, ABS, termoplastický elastomer) působí jako ochrana proti nárazu a úderu. Velký podsvětlený displej je v plášti přístroje lehce zapuštěn, a je tak lépe chráněn proti poškození. Transportní popruh umožňuje bezpečné přenášení přístroje. Magnety umístěné na zadní straně přístroje zajišťují jeho bezpečné připevnění na měřicím místě.

Jistota díky dokumentaci

Přístroj testo 735 nabízí možnost dokumentace naměřených hodnot dvěma způsoby: buď přímo na místě prostřednictvím tiskárny protokolů, a nebo v počítači prostřednictvím programu.

Obr. 2.

Obr. 2. Testo 735 najde uplatnění při přesných měřeních teploty v laboratořích; v měřicí úloze na obrázku je jedna sonda připojena kabelem a dvě komunikují pomocí rádia

Na místě jsou data mezi přístrojem testo 735 a tiskárnou protokolů přenášena bezdrátově s využitím infračerveného rozhraní. Spolu s naměřenými hodnotami je dokumentováno datum a čas měření. Volbou funkce „cyklický tisk“ mohou být naměřené hodnoty z přístroje testo 735-1 tištěny tiskárnou protokolů periodicky, s volně nastavitelnou periodou měření od jedné minuty do 24 hodin. Takto lze také u přístroje testo 735-1 dokumentovat sady měření i bez paměti naměřených hodnot.

U přístroje testo 735-2 se jak jednotlivá měření, tak sady měření ukládají do paměti (10 000 naměřených hodnot) a následně jsou přeneseny do počítače a zde počítačovým programem zobrazeny v tabulce nebo grafu.

Správná sonda pro každou měřicí úlohu

Použitím násuvné vysoce přesné ponorné nebo vpichovací sondy Pt100 lze dosáhnout přesnosti měřicího systému 0,05 K z referenční hodnoty. Rozlišení přístroje je až 0,001 K. Měřicí systém s touto sondou lze proto použít jako pracovní etalon při zajišťování kvality, v laboratořích a pro účely kalibračních služeb.

Termočlánkové sondy vynikají rychlou odezvou a velkým rozsahem měřených teplot –200 až +1 760 °C (podle zvolené sondy). Při kalibraci uvedené sondy a přístroje testo 735-2 v kalibrační laboratoři Testo je možné po seřízení dosáhnout přesnosti měřicího systému do 0,2 K z referenční hodnoty.

Padesát let firmy Testo – padesát inovací

Společnosti Testo je letos padesát let. Byla založena v roce 1957 pod názvem Testoterm a jejím prvním výrobkem byl elektronický lékařský teploměr.

Současná firma Testo AG má sídlo v jižním Německu a zastoupení ve většině zemí Evropy, Ameriky, Asie i v Austrálii. Nyní zaměstnává celkem asi 1 200 pracovníků po celém světě. Firma se specializuje na přenosné měřicí přístroje pro měření fyzikálních a chemických veličin.

Firma Testo, s. r. o., vznikla v České republice v roce 1999 a od té doby stále roste. Její výrobky znají technici a servisní pracovníci v oborech, jako je potravinářský průmysl, farmacie, technika čistých prostor, vytápění, větrání a klimatizace, chladicí technika, spalovací procesy a dalších.

Jako závazek k jubileu si firma předsevzala uvést letos na trh padesát inovovaných výrobků. V současné době (konec dubna) je jich osmnáct a jsou mezi nimi snímače teploty, vlhkosti, tlaku, anemometry, měřič osvětlení, snímač otáček, servisní přístroje pro plynařské techniky, techniky vytápění a pro revize chladicích zařízení.

Nejde ovšem jen o splnění uvedeného závazku, ale především, pod heslem „budoucnost zavazuje“, o stále dokonalejší uspokojování potřeb zákazníků: v tom tkví tajemství úspěchu firmy Testo.

(ed)

Prokazatelnost seřízení

Na displeji přístroje lze kdykoliv zobrazit údaje identifikující sondu a porovnat je s kalibračními certifikáty a nastavením korekčních křivek. Tím je zajištěna prokazatelnost seřízení sondy. Údaje o seřízení systému a identifikaci sondy, uložené v přístroji testo 735-2, je možné vytisknout na tiskárně protokolů testo.

Přesnost měření v celém rozsahu díky možnosti seřízení systému

Přístroj testo 735-2 se sondou je možné zkalibrovat až v šesti libovolných teplotních bodech v celém rozsahu měření, a to v kalibrační laboratoři Testo podle postupů německé kalibrační služby DKD nebo podle mezinárodních norem ISO. Přístroj může popř. kalibrovat i uživatel prostřednictvím kalibračního programu, dodávaného na přání.

Zabezpečení proti změně nastavení

S údaji o seřízení a identifikaci sondy není možné v přístroji manipulovat. Údaje mohou změnit nebo obnovit pouze odborníci v kalibrační laboratoři Testo při novém seřízení systému nebo kvalifikovaný uživatel s využitím speciálního seřizovacího programu.

Tab. 1. Technické údaje přístroje testo® 735

Typ sondy

Pt100

Pt100 se sondou 0614 0235

termočlán-ková sonda K

termočlán-ková sonda T

termočlán-ková sonda J

termočlán-ková sonda S

Měřicí rozsah

–200 až +800 °C

–40 až +300 °C

–200 až +1 370 °C

–200 až +400 °C

–200 až +1 000 °C

0 až +1 760 °C

Přesnost

±0,2 K v rozsahu –100 až +199,9 °C, ve zbytku rozsahu ±0,2 % z naměřené hodnoty

viz údaje sondy

±0,3 K v rozsahu –60 až +60 °C, ±(0,2 °C + 0,3 % z naměřené hodnoty) ve zbytku rozsahu

±(1 °C + 0,1 % z naměřené hodnoty)

Rozlišení

0,05 K

0,001 K v rozsahu –40 až +199,999 °C, 0,01 K ve zbytku rozsahu

0,1 K

1 K

Technické údaje

Hodnoty rozsahu měření a přesnosti přístroje testo 735 s různými sondami jsou v tab. 1. Přístroj lze provozovat za teploty –20 až +50 °C a skladovat při teplotě –30 až +70 °C. Je napájen z alkalických baterií typu AA (tužkových). Životnost dodané baterie s termočlánkovou sondou je přibližně 300 h, se sondou Pt100 250 h a se sondou Pt100 0614 0235 je to 60 h. Rozměry přístroje jsou 220 × 74 × 46 mm, hmotnost 428 g. Na přístroj firma poskytuje záruku dva roky.

Ing. Jana Coufalová, Testo, s. r. o

Testo, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 257 290 286
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz