Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Tester komunikačních sítí LinkRunner Duo

LinkRunner™ Duo od firmy Fluke je multifunkční tester komunikačních sítí, použitelný pro kabelové metalické i optické sítě, včetně sítí se zabezpečením podle IEEE 802.1X.

Odborníci na komunikační sítě a pracovníci technické podpory jsou první, kdo musí řešit problémy vznikající na fyzické a linkové vrstvě komunikačních sítí. Očekává se od nich, že problémy s připojením vyřeší rychle a spolehlivě a zabrání jejich postupu do vyšších úrovní komunikace.

V současné době je však zajištění základní konektivity mnohem složitější než dříve: uživatelé požadují připojení s přenosovou rychlostí v gigabitech za sekundu, odborníci na informační systémy důrazně doporučují zabezpečení na úrovni standardu IEEE 802.1X, stále častěji je využíván přenos hlasu ethernetovými sítěmi (VoIP), využíváno je napájení po ethernetovém kabelu (PoE) a ke kabelovým sítím jsou připojovány bezdrátové subsítě WLAN.

LinkRunner Duo pomáhá odborníkům i v tomto složitém oboru komunikačních sítí jednoduše zjišťovat vše potřebné. Je užitečným nástrojem pro oživování sítí i jejich údržbu a dává síťovým technikům více možností soustředit se na optimalizaci provozu sítě a zajištění jejich stability, spolehlivosti a bezpečnosti.

LinkRunner Duo zjistí, jaká zařízení jsou připojena na síť, ať metalickou, nebo optickou, změří jejich parametry a skutečnou rychlost komunikace. Jestliže např. zařízení schopné komunikovat rychlostí 1 Gb/s komunikuje jen rychlostí 100 Mb/s, je buď špatně nastavené, nebo je připojeno na nekvalitní kabel. LinkRunner Duo zjišťuje všechny nejčastější závady kabelů a pomocí metody TDR dokáže změřit vzdálenost k místu, kde se závada vyskytla.

Ke zjištění adresy zařízení lze využít protokol DHCP. Tester měří dobu odezvy na výzvu ping od zvoleného směrovače a serveru DNS. Kromě toho je jím možné sledovat doby odezvy až deseti dalších zařízení, jejichž IP adresy lze manuálně nastavit přímo na testeru nebo prostřednictvím programu LinkRunner Connect Software.

LinkRunner Duo nejenom zjistí přítomnost sítě se zabezpečením podle IEEE 802.1X, ale umí se na této síti autentizovat. Program Link­Runner Connect Software, který je součástí dodávky, požádá o auten­tizaci prostřednictvím protokolu EAP, poskytne požadované certifikáty a umožní zadat heslo. Technici tak mohou LinkRunner Duo využít k řešení konfliktů v sítích podle 802.1X. Podporovány jsou certifikáty do 2 kB.

LinkRunner Duo podporuje kromě Cisco Discovery Protocolu (CDP) a Extreme Discovery Protocolu (EDP)  také IEEE Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Umožňuje technikům urychlit řešení problémů přesným určením typu připojeného přepínače, využitého slotu a portu.

Na sítích PoE umožňuje LinkRunner Duo měřit napětí na kabelovém páru podle metodiky IEEE 802.3af a detekovat případné problémy s napájením.

Pro techniky je velmi nepohodlné, když musí výsledky měření a testování sítě ručně zapisovat do protokolů o měření. Je to časově náročná práce, při níž může snadno vzniknout chyba. LinkRunner Duo tuto nepříjemnou povinnost eliminuje tím, že generuje objektivní a profesionální protokol o měření, který může být vytištěn nebo uložen v elektronické podobě.

Tester komunikačních sítí LinkRunner Duo dodává firma Distrelec. Zájemci jej najdou v oddělení měřící technika – přístroje pro měření telekomunikačních sítí a sítí LAN. Běžná dodací doba je 24 hodin, cena za dopravu zásilky činí pět eur plus DPH. Cena je nezávislá na hmotnosti a velikosti zásilky. Kromě tištěného katalogu elektroniky a příslušenství PC naleznou zájemci kompletní program v on-line shopu Distrelec (www.distrelec.cz), rovněž s podporou e-commerce.

(Distrelec)

Obr. 1. Tester komunikačních sítí LinkRunner Duo od firmy Fluke