Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Termokamery pro zajištění efektivní údržby v průmyslu

Německý výrobce profesionální měřicí techniky, společnost Testo AG, uvádí na trh nový typ termokamery s naprosto inovačními prvky. Termokamera testo 885 je prvním zástupcem z řady profesionálních kamer se zdokonalenou ergonomií, vynikající kvalitou obrazu a mimořádnými technickými parametry.
 

Zaostřeno na kvalitu obrazu

 
Termokamera testo 885 (obr. 1) pořizuje mimořádně ostré a průkazné termosnímky kombinací prvotřídní optiky v podobě lehkého širokoúhlého objektivu nebo teleobjektivu, detektoru s 320 × 240 obrazovými body (pixely) a odchylkou teploty ekvivalentní šumu NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) do 30 mK a dalších velmi kvalitních komponent. Využitím metody SuperResolution lze navíc dosáhnout ještě čtyřikrát vyššího rozlišení termosnímku.
 
Pro efektivní zpracování inspekčních prohlídek v průmyslové údržbě je možné využít patentovanou metodu SiteRecognition. Ta u pořízených termosnímků plně automaticky rozezná místo měření a postará se o jejich správné uložení a správu dat. Rozsah měření je do 1 200 °C, a proto je oblast použití kamery v průmyslu velmi široká.
 

Automatické přiřazení snímku

 
Je-li třeba měřit velmi mnoho podobných objektů, vzniká množství podobných termosnímků. Aby bylo možné snímky jednoznačně přiřadit k daným objektům, musí uživatel ke každému jednotlivému termosnímku pracně připojit seznam nebo mluvený komentář. Tento problém nyní řeší patentovaná metoda SiteRecognition od firmy Testo, kterou jsou místa měření automaticky rozpoznána a snímky, jež jsou výsledkem měření, jsou správně archivovány. Metoda je zvláště vhodná pro efektivní zpracování periodických inspekcí zařízení. Velmi důležité je přiřazení snímků ihned na místě měření. Jestliže jsou snímky do počítače uspořádávány teprve po inspekční pochůzce, snadno se stane, že je snímek přiřazen nesprávnému objektu měření. Ještě složitější je to tehdy, má-li být sledován vývoj teploty za delší období – jestliže nejsou snímky správně přiřazeny, je diagnostika závad komplikovaná, nebo dokonce zcela nemožná.
 
Metoda Testo SiteRecognition šetří čas i námahu. Místa měření jsou termosnímkům přiřazena zcela automaticky a všechny termosnímky lze nakonec podrobně analyzovat na počítači. Místa měření se na měřeném objektu jednoduše značí štítkem (obr. 2), zbytek zařídí kamera.
 
Další využití metody SiteRecognition: komfortní funkce vyhledávání rychle a snadno nalezne snímky podle označení měřeného objektu, podle data nebo určité teploty. Tato funkce např. umožňuje jednoduché přímé vyvolání snímků z minulých období pro jejich porovnání.
 

Ergonomická otočná rukojeť a hybridní obsluha

 
Aby bylo možné používat kameru vždy bezpečně a efektivně, má termokamera otočný a vyklápěcí displej, který umožní snímat záběry i nad hlavou. Ergonomická otočná rukojeť zajistí bezpečnou manipulaci na těžko přístupných místech (např. blízko podlahy).
 
Hybridní obsluha znamená, že vedle osvědčeného joysticku lze měřit také za použití dotykového displeje (obr. 3). Joystick je vhodný tehdy, je-li třeba mít jednu ruku volnou. Pro navigaci v menu je však obsluha prostřednictvím displeje nejlepší volbou.
 

Termosnímky s velkým rozlišením – SuperResolution

 
V průmyslové termografii platí jednoduché pravidlo: čím lepší optika a čím více má senzor pixelů, tím věrnější jsou detaily a jasnější zobrazení měřeného objektu. Problém může nastat, není-li možné dostat se k měřenému objektu dostatečně blízko nebo je třeba rozeznat jemnou strukturu. Metoda SuperResolution využívá přirozeného chvění rukou. V rychlé sekvenci za sebou pořídí několik snímků a speciální algoritmus je potom složí do jediného obrazu s několikanásobně větším rozlišením (obr. 4). Metoda SuperResolution tak zlepšuje kvalitu obrazu termokamer o jednu třídu: počet pixelů virtuálně zvětší čtyřikrát a geometrické rozlišení o násobek 1,6. Např. ze 160 × 120 pixelů je rázem 320 × 240 pixelů nebo ze 320 × 240 pixelů se stane 640 × 480 pixelů. A to jednoduše aktualizací firmwaru v přístrojích testo 875, testo 876, testo 881, testo 882 nebo testo 885, bez nutnosti pořizovat novou kameru.
 

Pro každodenní použití v průmyslovém prostředí

 
Termokamery testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a anomálie teploty v průmyslové výrobě při údržbě strojů a zařízení a kontrole výrobních procesů. Uplatnění najdou i ve výzkumu a vývoji. Kontrola je nedestruktivní a problémová místa odhalí dříve, než nastane havárie nebo vznikne riziko požáru.
 
Rychlou a profesionální analýzu dat obstará počítačový software IRSoft. Díky němu není přehlédnut žádný detail, ať v panoramatickém záběru, nebo v malém výřezu měřeného objektu. IRSoft se vyznačuje se jasnou strukturou programu a vysokým komfortem obsluhy. Všechny funkce analýzy termosnímků jsou vysvětlovány pomocí snadno srozumitelných symbolů a kontextová nápověda objasňuje každou funkci.
 
Programem IRSoft je možné např. dodatečně korigovat rozdílné stupně emisivity různých materiálů pro různé oblasti snímku. Funkce histogramu zobrazuje rozložení teplot ve vybrané oblasti snímku. Teplotní řez slouží k analýze průběhů teploty. Barevně lze zvýraznit místa s teplotou nad zadanou limitní hodnotou, pod ní nebo mimo zadaný interval teplot. Je možné analyzovat několik termogramů současně, srovnávat jejich analýzy apod.; aktuální korekce lze jedním kliknutím přenést na všechny otevřené termosnímky. Funkce překrytí umožňuje zobrazit současně snímek z fotoaparátu (vestavěného v kameře i externího) a termosnímek.
 
Software IRSoft se dodává ke všem termokamerám testo. Termokamery testo jsou správnou volbou pro všechny úlohy v průmyslové termografii, u nichž je na prvním místě vynikající kvalita obrazu a efektivní manipulace s kamerou.
 
Více informací najdou zájemci na www.termokamera.com.
Jan Lacina, Testo, s. r. o.
 
Obr. 1. Termokamera testo 885
Obr. 2. Příklad štítku, který se umístí na měřený objekt
Obr. 3. Hybridní obsluha kamery pomocí dotykového displeje nebo joysticku
Obr. 4. Princip metody SuperResolution
 
Tab. 1. Základní technické parametry kamery testo 885