Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Termokamery do provozních podmínek – získejte více, měřte přesněji

Firma Micro-Epsilon představila nové výrobky v oblasti infračervené termografie. Termovizní kamera TIM 640 má rozlišení VGA při zachování malých rozměrů, kompaktního tvaru a velké rychlosti snímání. Ovládací software TIMconnect přichází s vylepšeními a novými funkcemi. Úplnou novinkou jsou infračervené teploměry CTvideo a CSvideo, které umožňují přesné zaměření na žhavé objekty zabudovanou kamerou pro viditelné spektrum záření.

 

Proč infračervené měření teploty?

Bezdotykové měření teploty neovlivňuje samotný měřený objekt ani výrobní proces a nehrozí poškození nebo kontaminace měřeného předmětu a jeho okolí. Měřit je možné za pohybu přímo na výrobní lince, popř. během dopravy materiálu. Pomocí infračervených teploměrů a kamer je možné měřit velmi horké nebo těžko přístupné objekty, přičemž nehrozí zničení teploměrů.
 

Termokamery s velkým rozlišením

Pro měření teploty malých nebo členitých předmětů je nevyhnutelné, aby měřicí body měly dostatečně malý průměr. Jen tak je možné dosáhnout maximální přesnosti měření. Proto byla vyvinuta infrakamera TIM 640 (obr. 1) s rozlišením VGA 640 × 480 bodů. TIM 640 si stále zachovává vlastnosti kamery určené pro provozní měření: malé rozměry 46 × 56 × 90 mm, kompaktní tvar, volitelné objektivy, velkou rychlost měření (32 Hz) a krytí IP67. Kamera komunikuje s počítačem s operačním systémem Microsoft Windows nebo Linux prostřednictvím rozhraní USB a spolupracuje se softwarem TIMconnect, který je určen k nastavení kamery, zobrazování termosnímku, vyhodnocení sledovaných parametrů a ke komunikaci s okolím. Do řídicího systému je možné posílat informace prostřednictvím sériové linky počítače nebo prostřednictvím galvanicky odděleného rozhraní 3× AO, 3× relé, 2× AI, 1× DI. Pro komunikaci se zákaznickým softwarem jsou dodávány knihovny příkazů a balíčky SDK včetně příkladů.
 

Software TIMconnect – nové funkce a vylepšení

Software TIMconnect pracuje se všemi kamerami Micro-Epsilon. Zjistí, jaká kamera je připojena, a sám si stáhne kalibrační údaje pro konkrétní model a objektiv. Umožňuje základní i rozšířené nastavení (rozsah, emisivita pro jednotlivé oblasti, barevná interpretace obrazu, alarmy, komunikace s okolím atd.). Nejnovější verze TIMconnect umožňuje spojování obrazu z několika kamer, vyznačování měřených oblastí formou polygonu a křivek, matematické a logické operace s naměřenými hodnotami a má připravené konfigurace pro řízení dávkové hromadné výroby a poměrové měření v dané oblasti (např. měření výšky hladiny média v nádrži). TIMconnect umožňuje měření profilů a režim řádkového skeneru. Pro diagnostiku se používá funkce měření rozdílu oproti ideálnímu teplotnímu stavu.
 

Bezdotykové teploměry s videovýstupem

Společnost Micro-Epsilon představila stacionární infračervené teploměry CTVideo (s externí vyhodnocovací jednotkou) a CSvideo (s vestavěným převodníkem) se snímáním a přenosem obrazu ve viditelném spektru, který je určen hlavně pro přesné zaměření na žhavých objektech, kde je laserové ukazovátko neviditelné (obr. 2). Obraz je do PC přenášen prostřednictvím rozhraní USB nebo Ethernet. Pomocí spouště (trigger), alarmů nebo časového plánu je možné pořizovat fotografie, které obsahují i nastavení a hodnoty měřené veličiny. Tato funkce ulehčuje diagnostiku procesu a zařízení v kritických stavech. Samotné teploměry mají nastavitelnou optickou soustavu: uživatel si sám určí vzdálenost nejmenšího bodu měření od snímače. Teploměry jsou vyráběny pro různé měřicí rozsahy do 2 200 °C. Uplatnění najdou zejména v metalurgii nebo v úlohách s požadavkem bodového měření.
 
Juraj Devečka,
Obr. 1. Infračervená termokamera TIM 640
Obr. 2. Bezdotykové teploměry CTvideo a CSvideo