Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Terminálová jednotka Simatic RTU3010C rozšiřuje možnosti dohledu a řízení na dálku

Nová kompaktní terminálová jednotka Simatic RTU3010C od firmy Siemens rozšiřuje možnosti dohledu a řízení na dálku. Usnadňuje rea­lizaci dohledu nad výškou hladiny, průtokem, tlakem nebo teplotou v procesních zařízeních instalovaných i v geograficky rozlehlé oblasti. Přenos dat může být cyklický nebo podmíněný událostmi. RTU mohou být k řídicímu centru, např. Sinaut ST7 (Siemens), připojeny různými standardizovanými i proprietárními protokoly. Snímače lze k RTU připojit prostřednictvím integrovaných vstupů a výstupů. Uvedení do provozu zjednodušuje webové rozhraní pro obsluhu a parametrizaci.

Oblastmi použití uvedených jednotek jsou vodárenství, stokové a kanalizační sítě, zemědělství nebo správa budov.

Pro připojení k řídicímu centru využívá RTU3010C externí průmyslové ethernetové routery, např. Scalance M. To poskytuje projektantům flexibilitu při výběru komunikačního média: mohou to být mobilní bezdrátové sítě stejně jako kabelové spojení, např. DSL. Jednotka může být napájena po kabelu, ze solárního panelu nebo z baterií. Může současně fungovat i jako napájení pro připojené snímače. Nový firmware umožňuje i využití přídavné baterie.

Jednotky Simatic RTU1030C mohou pracovat při teplotách –40 až +70 °C a s přídavným ochranným krytem odolávají i zaplavení (IP68).

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.com/compact-rtu