Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Teploměry s rozhraními RS-232, RS-485, USB i Ethernet

číslo 11/2005

Teploměry s rozhraními RS-232, RS-485, USB i Ethernet

Měření teploty je častou úlohou v nejrůznějších oborech. Mezi mnoha typy snímačů teploty jsou z hlediska použití zvlášť výhodné snímače s digitálním výstupem s rozhraním pro některou z běžných komunikačních linek.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač teploty TM s rozhraním RS-232

Společnost Papouch dodává různé typy digitálních teploměrů s různými rozhraními. Všechny lze snadno začlenit do měřicího systému, protože naměřená teplota je na výstupu vyjádřena přímo ve stupních Celsia. Nejsou tedy nutné žádné přepočty či kalibrace. Dodávané snímače mají měřicí rozsah od –55 do +125 °C, rozlišení je 0,1 K a přesnost v rozsahu –10 až +80 °C je ±0,5 K.

Nejjednodušší a také nejlevnější je snímač teploty TM (obr. 1). Připojuje se přímo do sériového portu (RS-232) a nepotřebuje vnější napájení. Měří teplotu v jednom místě s periodou 10 s. Typicky se používá k měření teploty u serverů a vzhledem k příznivé ceně je oblíben i pro domácí použití. Naměřený údaj posílá jako řetězec znaků v kódu ASCII, takže ho lze snadno připojit i k PLC.

Obr. 2.

Obr. 2. Snímač teploty TMU s rozhraním USB

Snímač teploty TMU (obr. 2) je obdobou snímače TM, komunikuje však přes rozhraní USB. Protože každý snímač TMU má unikátní sériové číslo, je jich možné připojit přes rozbočovač USB k jednomu počítači i několik.

Ke snímačům TM a TMU je zdarma dodáván jednoduchý měřicí program pro sběr, zobrazení a ukládání údajů. Zajímavá je služba TMservice, rezidentní služba běžící v operačním systému Windows a monitorující teplotu naměřenou snímačem TM, jenž je připojen k lokálnímu sériovému portu. Služba umožňuje ukládat naměřené teploty do souboru a při překročení nastavené meze odeslat e-mail. Měří-li snímač teplotu počítače, TMservice může počítač při dosažení mezní teploty vypnout.

Obr. 3.

Obr. 3. Snímač teploty TQS3 s rozhraním RS-485 v provedení pro venkovní montáž

K měření teploty na větším počtu míst jsou určeny snímače TQS3 (obr. 3), komunikující po lince RS-485. Snímače mají velmi malou spotřebu, a tak lze souběžně s linkou RS-485 vést i napájení a snadno vytvořit systém pro měření teploty např. v budově. Délka linky RS-485 může být až 1 000 m. K pospojování je výhodný a snadno dostupný kabel TP, používaný pro počítačové sítě. Pro základní snímání teplot je dodáván program Liana (volba periody měření, pojmenování čidel, zobrazení a ukládání naměřených hodnot do souboru).

Snímače TQS3 jsou dodávány v provedení pro vnitřní a venkovní použití, do jímky, v příložném provedení a bez pouzdra. Má-li být systém snímačů TQS3 připojen k jinému rozhraní než RS-485, je možné použít převodník TC485, SB485 či Gnome485 (pro převod na rozhraní RS-232, USB, Ethernet). Snímače TQS3 komunikují protokolem Spinel, který je dobře popsán a k němuž existují vývojové nástroje i příklady programů; tím je usnadněno začleňování čidel TQS3 do různých měřicích systémů.

Obr. 4.

Obr. 4. Snímač teploty TME s rozhraním Ethernet (IP teploměr)

Přímo do sítě Ethernet lze připojit snímač teploty TME (IP teploměr – obr. 4), a to jednoduše do přepínače nebo rozbočovače, aniž je třeba tahat nějaké kabely. Naměřenou teplotu lze zjistit několika způsoby:

  • přečtením na interní webové stránce snímače, běžným webovým prohlížečem; vzhled stránek lze na přání měnit,

  • odesláním e-mailu při nárůstu nebo poklesu měřené teploty mimo nastavené meze,

  • jednoduchým protokolem ASCII přímo ve stupních Celsia),

  • protokolem SNMP.

Všechny snímače uvedené v článku lze zapůjčit k vyzkoušení. Další podrobnosti i měřicí software je možné najít na stránkách http://www.papouch.com

Ing. Pavel Poucha,
Papouch, s. r. o.

Papouch, s. r. o.
Soběslavská 15/2314
130 00 PRAHA 3
Tel.: 267 314 268-9
Fax: 267 314 269
e-mail: papouch@papouch.com
http://www.papouch.com