Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Téměř utajená konference o výpočetní technice v Praze

číslo 4/2006

Téměř utajená konference o výpočetní technice v Praze

Ve dnech 24. až 26. února 2006 se v hotelu Extol-Inn v Praze konala konference s titulem International Conference on Computer Science. Byla téměř utajená – autor tohoto sdělení se o ní dozvěděl, až když byl začátkem února požádán o přednesení pozvané přednášky, a v následujících dnech zjistil, že o konferenci nikdo z jeho známých ani spolupracovníků neví. Přesto šlo o velmi zajímavou akci, s účastí šedesáti odborníků z celého světa od Kanady, přes Evropu a Blízký východ po Indii a Japonsko. Konference měla i bloky zaměřené na bioinženýrské technologie a na dobývání znalostí, a tak se na místě účastníci dozvěděli, že plný název konference zní International Conference on Computer Science, Bioengineering Technology and Knowledge Mining. Tento název se objevil i na titulní stránce téměř třistastránkového sborníku konference, který vyšel jako jedenáctý svazek edice Computer Science, vydávané centrem Computica (http://www.computica.org). Sborník obsahuje texty 54 příspěvků všech tří tematických okruhů konference, která byla sponzorována šest mezinárodními odbornými časopisy, totiž International Journal of Biomedical Sciences, International Journal of Computational Inteligence, International Journal of Computer Science, International Journal of Intelligent Technology, International Journal of Information Technology a International Journal of Signal Processing. Lze očekávat, že mnohé z příspěvků se v některých z uvedených časopisů objeví.

Evžen Kindler