Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Téma integrace řídicích a podnikových informačních systémů v časopise Automa

Automa 4/2001

Karel Suchý, Automa
karel.suchy@fccgroup.cz

Téma integrace řídicích a podnikových informačních systémů v časopise Automa

Integrace řídicích a podnikových informačních systémů – méně vznešeně propojení obchodní a výrobní složky podniku – v poslední době ve zkratce označovaná jako problematika MES (Manufacturing Execution Systems), není fenomén tak zcela nový. Podniky vždy vyráběly pro trh, a tedy i obousměrné informační vazby mezi „výrobou“ a „obchodem“ vždy musely v té či oné podobě existovat a fungovat. Co je nového, je možnost uplatnit zde vymoženosti výpočetní techniky (po novu: informačních technologií), tedy automatizovat se všemi klady (zvýšení produktivity, zajištění setrvalé úrovně kvality) i zápory (byť zpravidla dočasnými: nutnost změny, odpor setrvačného lidského faktoru, náklady na analýzu, projektování a implementaci, riziko neúspěchu atd.), které s sebou automatizace přináší.

Do domácích podniků přichází v podobě MES problematika pojmenovaná a déle než deset let se vyvíjející v podmínkách ekonomik velmi vyspělých ohledně využívání informatiky vůbec a počítačů k řízení zejména. Přitom např. komentáře k veletrhům Hannover Messe a Interkama 1999 (s konferencí Interkama/ISA Tech) amerických analytiků, kteří se jich zúčastnili, hovořily v roce 1999 o asi pětiletém zpoždění Evropy za USA právě v této oblasti. Lze tedy očekávat, že domácí výrobní podnik bez zahraničního vlastníka, v němž proto dosud spíše nebyl systém řízení přestavěn podle současných světových standardů, má v oblasti integrace výrobních a obchodních činností zpoždění za světem asi pět až deset let, a je tedy v tomto oboru na samém začátku. Má tím ovšem šanci neopakovat chyby předchůdců.

Aby byla o požadavcích, které na ni bude klást již naznačený vývoj, informována odborná obec „automatizérů“, zařadil časopis Automa téma MES (s podtitulkem automatizace podniku, vertikální integrace dat) do č. 9/2001, jež současně bude reflektovat nabídku automatizačních řešení na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Patrný rychlý růst zájmu odborné veřejnosti o okruh problémů MES si však vynutil změnu původního redakčního záměru. Ve vazbě na konference MES – Informační systémy výroby (http://web.quick.cz/adam-ova) a AUTOS 2001 (http://www.teris.cz), které se budou konat v dubnu t. r., je do tohoto čísla časopisu – jako mimořádné téma pod záhlavím Informační systémy pro výrobu – zařazeno několik příspěvků týkajících se MES. Doufáme, že tyto články, ale především výsledky jednání zmíněných konferencí napomohu při mapování stavu problematiky MES na domácím trhu s automatizační technikou a usnadní cestu k žádoucím aplikacím. Časopis Automa je tomuto tématu plně otevřen, a to podle potřeby, i mimo připravované „veletržní“ číslo zaměřené na MES.