Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

TECOREG IRC pro inteligentní budovy

číslo 11/2003

TECOREG IRC pro inteligentní budovy

Název Tecoreg® IRC (nebo také Tecoreg TR100) označuje stavebnicový řídicí systém z produkce společnosti Teco a. s. určený pro distribuované řízení budov (především jejich topných, chladicích a osvětlovacích soustav a k ovládání různých spotřebičů) po jednotlivých místnostech. Pro tento způsob řízení je používána zkratka IRC (Individual Room Control). Součástí konceptu Tecoreg IRC jsou vedle vlastního řídicího systému také podpůrné programové prostředky pro jeho nastavení, sledování a servis.

Obr. 1.

Systém Tecoreg IRC má dvouúrovňovou topologii. K obslužnému počítačovému pracovišti jsou připojeny komunikační moduly TR101, zajišťující zabezpečený přenos dat mezi obslužnou centrálou a koncovými moduly. Jeden komunikační modul TR101 může obsloužit až 32 koncových modulů. Některé řídicí, regulační a zabezpečovací funkce společné pro celou budovu (např. řízení klimatizace a vzduchotechniky, kotelny nebo předávací stanice) jsou realizovány programovatelnými regulátory Tecoreg.

Regulace soustav ovládání a sledování technického zařízení budovy jsou řešeny distribuovaně pro jednotlivé místnosti prostřednictvím koncových modulů TR111 a TR112 (obr. 1). Koncové moduly ovládají podle vlastního regulačního algoritmu a časového programu ventily otopných těles, popř. osvětlení a elektrické spotřebiče. Koncový modul TR141 je určen k ovládání klimatizační jednotky (fan-coil), u níž řídí režim topení a chlazení a stupeň otáček ventilátoru.

Obslužná centrála je tvořena počítačem třídy PC s vizualizačním a servisním programem. Pro konfigurování koncových modulů je ve vizualizačním prostředí Reliance vytvořena komponenta IRC. Přístup k ní je možný na těchto třech úrovních, odlišených hesly:

    Obr. 2.
  • servisní přístup určený ke konfigurování koncového modulu a nastavení parametrů regulátoru,
  • uživatelský přístup pro správce systému k nastavení časových programů,
  • uživatelský přístup omezený na sledování provozních dat.

Po otevření komponenty IRC jsou veškeré údaje a nastavení k dispozici v dialogovém okně na několika kartách. Data jsou čtena z koncového modulu s možností automatického obnovování. Karta Provozní data obsahuje informace o aktuálních hodnotách, alarmech a provozních režimech. Karta Časové programy (obr. 2) slouží k nastavení požadovaných teplot v jednotlivých režimech a k nastavení denních časových programů. Prostřednictvím karty Změny funkce lze měnit a nastavovat speciální funkce pokojového modulu, např. aktivovat režim Dovolená, povolit nebo zakázat lokální změny programu z tlačítek pokojového modulu apod. Na kartě Konfigurace jsou zobrazeny konfigurační a regulační parametry pokojového modulu, které lze současně editovat. Tato karta je přístupná pouze při použití hesla opravňujícího k servisním zásahům.

Celý systém Tecoreg IRC může pracovat samostatně, ale komunikační možnosti jej předurčují k integrovanému řízení budov a jejich komplexů včetně řízení zdrojů tepla, vzduchotechnických a klimatizačních jednotek apod. Distribuované řízení dovoluje individuálně optimalizovat energetický režim každé místnosti. V porovnání s tradičními centralizovanými způsoby řízení tak lze v budově jako celku souhrnně dosáhnout významných úspor energie.

Luboš Urban,
Teco a. s.

Teco a. s.
Havlíčkova 260
280 58 Kolín 4
tel.: 321 737 611
fax: 321 737 633
e-mail: teco@tecomat.cz
http://www.tecomat.cz

Inzerce zpět