Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Tecomat Foxtrot pro řízení strojů

Programovatelný automat Tecomat Foxtrot (www.tecomat.cz) je často vnímán jako ideální nástroj pro řízení technických zařízení tzv. chytrých domů s cílem zvýšit pohodlí obyvatel a optimalizovat spotřebu energie (viz např. článek [KLABAN, J.: S Foxtrotem v domě nic není neřešitelné. Automa, 2015, č. 7, s. 58; <http://automa.cz/res/pdf/53890.pdf>]). Tecomat Foxtrot je ale univerzální a volně programovatelný systém PLC, který je stejně vhodný i k řízení v jiných oborech. Ve strojírenství, pro něž byl původně určen, se podobně jako velký modulární systém Tecomat TC700 uplatňuje při řízení strojů, výrobních linek a pomocných mechanismů. Jeho možnosti zde umocňuje dostupnost přídavných modulů GT-1751, GT-1752 a GT-1753 pro řízení polohy a pohybu (MC – Motion Control) v jedné, dvou a čtyřech osách. Použití modulů MC je podporováno

knihovnou funkčních bloků Tecomat MotionControlLib vývojového systému Mosaic podle mezinárodní normy IEC EN 61131-3. Uplatnění této normy v praxi se věnuje např. sdružení PLCopen – jeho technický výbor TC2 je zaměřen přímo na řízení polohy a pohybu a publikuje certifikované knihovny funkční bloků včetně specializovaných funkcí pro koordinované pohyby, doporučení pro uživatele a další dokumenty. Podrobnosti jsou uvedeny v článku [KLABAN, J. – PETERA, J.: Řízení pohybu s PLC Tecomat. Automa, 2015, č. 4, s. 28; <http://automa.cz/res/pdf/53638.pdf>] a na stránkách www.tecomat.cz.
 
Řízení polohy a pohybu je v současnosti pro PLC Tecomat častou úlohou. Tato PLC jsou často používána k řízení jednoduchých strojů a mechanismů, ale i k řízení rekonstruovaných starších strojů (retrofit), kdy by použití tradičního systému CNC bylo zbytečně komplikované a neúnosně drahé – systém PLC s moduly MC někdy může úspěšně řídit i speciální obráběcí stroje a konkurovat tak CNC. Dokumentuje to příklad řízení automatické brusky BD 80 NC.
 
Zakázku řešila společnost KASKO Praha (www.kaskopraha.cz), která poskytuje kompletní služby ve vývoji, konstrukci, výrobě a retrofitu jednoúčelových strojů a zařízení. S oblibou ve svých zakázkách používá právě PLC Tecomat. Její produkty (zejména brusky a frézky) se vyznačují vysokým stupněm automatizace a minimálními požadavky na obsluhu.
 
Automatická bruska BD 80 NC je využívána k vnitřnímu broušení válcových a kuželových otvorů v širokém pracovním rozsahu (obr. 1). Je určena pro sériovou výrobu, ale v případě potřeby ji lze použít i pro kusovou práci. Broušené otvory mohou mít průměr 3 až 50 mm, maximálně 80 mm. Maximální oběžný průměr broušené součásti je 250 mm, její maximální délka 80 mm. Natočení unášecího vřeteníku může být –5° až +30°. Unášecí vřeteno může mít otáčky 400 až 1 500 min–1, brousicí vřeteno při broušení 57 600 až 72 000 min–1, při orovnávání maximálně 50 % nastavených brusných otáček. Maximální podélný pohyb stolu brousicího vřeteníku je 190 mm, jeho příčný pohyb má rozsah 130 mm a může se pohybovat rychlostí do120 mm·s–1.
 
Automatická bruska BD 80 NC je výsledkem rekonstrukce (retrofitu) původního stroje, který byl vybaven hydraulickými pohony. Renovovaný stroj je vybaven elektrickými servopohony a kuličkovými šrouby. Pro řízení brusky je použit řídicí systém Tecomat Foxtrot (obr. 2) s centrální jednotkou CP1005 + FX7812, s třemi přídavnými vstupními moduly IB-1301 a dvěma výstupními moduly OS-1401. Modul GT-1753 řídí pohyb ve čtyřech osách: osa Z (podélná), osa X (příčná) a vyhodnocení „ručního kolečka“ pro pohyb obou os. Analogové výstupy jsou využívány k řízení otáček brusného kotouče a unášecího vřeteníku. Retrofit pohonů a řídicího systému původní brusky při rozumných nákladech výrazně zvýšil užitnou hodnotu stroje.
Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s.
 
Obr. 1. Celkový pohled na brusku BD 80 NC
Obr. 2. Pohled do rozváděče brusky BD 80 NC s řídicím systémem Tecomat Foxtrot a s jeho přídavnými moduly