Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Teco na veletrhu For Arch 2016 – čtyřicet let tradice

Ve dnech 20 až 24. září 2016 se na výstavišti PVA v Praze-Letňanech konal veletrh For Arch. Se svými souběžnými veletrhy zaplnil všechny haly výstavního areálu. Veletrh tradičně pokrývá snad vše, co souvisí se stavebnictvím, a je pro tento obor reprezentativní akcí. Je dobrou příležitostí k prezentování i pro firmy, které nabízejí produkty a služby pro technická zařízení budov a jejich řízení. Je zde tedy soustředěna nabídka významných firem, aktivních v mladém oboru tzv. chytrých domů (přívlastek „chytrý“ či „smart“ je sice poněkud inflační, ale lepší zatím neexistuje). Pozorný návštěvník tu může rozpoznat odlišné přístupy vystavujících firem k řešení řízení technických zařízení v budovách.

 

Stánek české firmy Teco už svou plochou ukazoval na šíři vyráběného sortimentu, na univerzálnost řídicího systému Tecomat Foxtrot a tím i na různorodost možných řešení řízení technických zařízení budov. Text se snaží formou „komentované fotogalerie“ stručně seznámit s nabídkou firmy. Ve stánku firmy Teco bylo stále živo, což dokumentoval zájem návštěvníků o sortiment i nabízené služby. Komponenty pro řízení budov ale nestačí jen nabízet, důležité je uplatnit je v praxi, v realizovaných projektech chytrých domů. Proto se ve stánku prezentovaly i partnerské firmy, které se zabývají realizací (obr. 1). Ty se představily i na semináři, který se konal 23. září. Jádrem řízených domů v koncepci firmy Teco jsou programovatelné automaty (PLC) Tecomat Foxtrot. Jsou sice malé a kompaktní, ale lze je modulárně rozšiřovat přídavnými moduly připojenými interní sběrnicí, jejichž sestava připomíná jakýsi „vláček“ (obr. 2 uprostřed). Sestavu řídicího systému lze rozšiřovat i dvouvodičovou sériovou sběrnicí CIB (periferní podsystém CFox) nebo bezdrátově rádiovou komunikací (periferní podsystém RFox). Takto je možné ovládat široký sortiment prvků inteligentní elektroinstalace (obr. 2 nahoře a dole). Systémy Tecomat Foxtrot se vyznačují vyspělými komunikačními možnostmi. Lze je spojovat navzájem a vytvářet tak (více či méně) rozlehlé distribuované systémy např. pro řízení bytových domů, kde každý byt je řízen svým PLC, větších rodinných domů či firemních sídel, kde má své PLC každé patro, ale i rozsáhlých objektů, skupin domů nebo celých regionů. Snadno lze řešit i komunikaci s různými technickými zařízeními (tepelnými čerpadly, klimatizačními jednotkami, fotovoltaickými elektrárnami, solárními tepelnými systémy, bazény, zařízeními pro akumulaci tepla, chladu či elektrické energie) nebo s ovládacími panely či vzdálenými ovládacími prvky, např. mobilním telefonem nebo počítačem. Volná programovatelnost dovoluje řešit téměř jakékoliv funkce – chytrý dům může být tak chytrý jako jeho programátor a projektant.

 

Neoddělitelnou součástí řídicího systému domu jsou i operátorské panely (obr. 3 nahoře) a různé senzory. Na obr. 3 vlevo dole jsou snímače pro detekci plynů, nahoře vpravo je čtečka otisku prstů. Nejsou z produkce Teco, ale jsou připojitelné k PLC Tecomat Foxtrot. Chytré domy jsou stále častěji vybavovány akumulátorovými úložišti elektrické energie (obr. 4). Je výhodné do nich ukládat přebytky energie ze solárních elektráren nebo energii ze sítě v době, kdy je levná. Stávají se součástí energetického systému chytrého domu, který pak lze považovat za koncový prvek chytré rozvodné sítě (smart grid). Elektromobily se brzy stanou běžnou součástí silniční dopravy. Při připojení k nabíjecí stanici se jejich akumulátory rovněž stávají součástí energetického systému budovy a příležitostně mohou být využity jako úložiště elektrické energie.

 

Ke komfortu, který by měl poskytovat chytrý dům, patří i audiovizuální technika. Ve spolupráci s nizozemskou firmou B & R Design vykročila firma Teco na cestu integrace vybraných multimediálních zařízení. Letošní novinkou je audiomatice DN-508MX firmy DENON, řízená prostřednictvím sítě LAN. Prezentováno bylo vzorové řešení tohoto přepínače „multiroom“. Je zajímavé technicky i cenově nejenom pro hotely a administrativní budovy, ale i pro rodinné domy. Obsah ovládací obrazovky na panelu je vytvářen jako webová stránka PLC Foxtrot. Více informací lze najít v magazínu TecoInfo 38 (viz text na rastru) a na stránkách www.tecomat.com.

 

Ve veletržním shonu zanikla informace, že současná nabídka firmy Teco je vyvrcholením čtyřicetileté tradice vývoje a výroby programovatelných automatů (PLC) v Kolíně – nejdříve v podniku Tesla Kolín, od roku 1993 ve firmě Teco.

(šm)

 

TecoInfo 38 – září 2016 (neperiodický informační bulletin pro uživatele systémů firmy Teco, a. s.), zpracoval kolektiv autorů pod vedením J. Klabana. 32 stran, Kolín, 2016, bezplatně dostupné v Teco, a. s., nebo na www.tecomat.cz.

 

Magazím TecoInfo 38, který byl vydán při příležitosti stavebního veletrhu For Arch, informuje o novinkách v sortimentu, jež byly předvedeny ve stánku firmy Teco. Seznamuje s trendy v řízení chytrých domů, se zajímavými příklady použití řídicích systémů Tecomat Foxtrot v tomto oboru a představuje některé z jejich tvůrců.

 

S trendy v oboru řízení budov a v souvisejících oborech seznamují přehledové články Chytré řízení domu dnes a Foxtrot v chytrém domě, budově i městě. Prezentovány jsou výsledky spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě, zejména systém MoistureGuard pro kontinuální monitorování vlhkosti nebo bateriové úložiště energie s kapacitou 70 kW·h. Energetice budov jsou věnovány i další články, např. o možnostech nového modulu rychlého elektroměru C-EM-0001M spolupracujícího s novým centrálním modulem Foxtrot CP-1091 při řízení distribuce elektřiny v domě.

 

S elektromobilitou souvisejí články o použití systému Foxtrot pro nabíjení elektromobilů z přebytků energie fotovoltaických elektráren nebo o nabíjení elektrokol a elektromobilů. Pro jejich nabíjení je určen nový modul C-EV-0302M. Popsány jsou moderní způsoby řešení energetického systému chytrých domů s akumulací elektrické energie v bateriích.

 

Představeni jsou tři systémoví partneři, tvůrci řídicích systémů pro domy a byty: Miconic Přerov, Domotron a HAIDY. „Chytré“ domy vyžadují k obsluze odpovídající komunikační systém a názorné operátorské rozhraní – popsány jsou zde aplikace pro iPhone a iPad.

 

Představena byla skupina nástěnných ovladačů v elegantním designu. Programový produkt Teco Excel Klient dovoluje předávat data ze systému Foxtrot do cloudu a zpětně data z cloudu zpracovávat v excelu. Dále je popsána skupina přídavných modulů pro sběrnici Foxtrot a připojitelných zařízení od jiných výrobců, např. modul pro řízení zařízení hotelových místností, pro připojení snímačů deště, námrazy a výšky hladiny, pro řízení topných okruhů, pro integraci klimatizačních jednotek Mitsubishi, pro připojení snímačů sběrnicí 1-Wire či pro čtečku otisků prstů. Nedílnou součástí chytrých domů je i audiovizuální technika. Jejímu ovládání v rodinných domech i hotelech je věnován samostatný článek. Inspirující je popis řízeného osvětlení, které je součástí integrovaného řízení technických zařízení v zámku v Ratměřicích (rekonstruovaném na hotel) nebo řízení technických zařízení v luxusní vile ve Středomoří – vše je řízeno systémem Tecomat Foxtrot.

 

Magazín je prvotně určen pro uživatele produktů Teco a pro zájemce o ně. Projektantům, architektům a investorům může posloužit jako inspirace v jejich práci. Nepochybně zaujme i ostatní zájemce o řízení chytrých domů. Využitelný může být i ve výuce na odborných školách. Tištěnou verzi lze bezplatně získat ve firmě Teco nebo na www.tecomat.cz.

(šm)

 

 

Obr. 1. Stánek firmy Teco byl i prostorem pro prezentaci partnerských firem

Obr. 2. Programovatelný automat Tecomat Foxtrot s odpovídající sestavou periferních modulů

Obr. 3. Ovládací panely, senzory a tradiční prvky jsou nutnou výbavou „chytrého“ domu

Obr. 4. Akumulátory a výkonové měniče jsou součástí úložiště elektrické energie

Obr. 5. Také nabíjecí stanice elektromobilů mohou být řízeny systémem Foxtrot

Obr. 6. Dotykové ovládání „multiroom“ audiomatice řady Denon Professional prostřednictvím webové stránky Foxtrotu

Obr. 7. Obálka firemního bulletinu TecoInfo