Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Teco Academy – škola PLC a techniky budov

Vývoj a výroba programovatelných automatů (PLC) v Kolíně mají již čtyřicetiletou tradici. Počátek byl v roce 1976 v tehdejší Tesle Kolín. Od roku 1993 je pokračovatelem úspěšné tradice Teco (původně Teco, s. r. o., nyní Teco, a. s.).

Zde vzniklo i české pojmenování pro řídicí systémy PLC (Programmable Logic Controllers): programovatelné automaty. Již od začátku bylo zřejmé, že je nelze nabízet „jako housky na krámě“, že je nutná kvalifikační příprava zájemců a nových uživatelů, technologů, konstruktérů, projektantů a zejména programátorů. Vznikla tak tradice profesních kurzů a školení.

Zahájena byla i spolupráce s odbornými školami všech stupňů – odbornými učilišti, středními školami a technickými univerzitami. Postupně vzniklo mnoho odborných článků, učebních textů i oficiálních učebnic.

 

Řídicí systémy pro technická zařízení budov

Tradice vzdělávacích aktivit pokračuje do současnosti. S expanzí programovatelných automatů Tecomat (zejména Tecomat Foxtrot) do oboru techniky budov (zejména do tzv. chytrých domů a jejich energetiky) vzrostla potřeba odborného vzdělávání profesionálů a výuky na školách. Výrazně se zvýšily požadavky na tematickou šíři vzdělávání. Technika „chytrých domů“ je mladý a dynamicky se rozvíjející obor. Uvádí se, že trh automatizace technických zařízení domů

a domácností roste o více než 40 % ročně. Tematický záběr oboru je velmi široký. Souvisí s různorodými technickými zařízeními, kterými jsou moderní budovy vybavovány. Lze se v nich setkat s různými zdroji tepla a chladu, s akumulačními nádržemi, s tepelnými čerpadly, solárními systémy (teplovodními i fotovoltaickými), s podlahovým vytápěním, tepelnými zářiči, stropním chlazením, vzduchotechnikou a klimatizací a kombinovanými zdroji tepla a chladu. Je účelné řešit správu hospodaření s energiemi (energetický management) domů, včetně měření a akumulace energie (tepla, chladu, elektřiny). „Chytré domy“ se tak stávají součástí „chytrých měst“ a „chytrých rozvodných sítí“.

 

Nezbytnou součástí moderních domů je i komunikační síť, která k řídicímu systému kabelem nebo bezdrátově připojuje ovládací prvky (vypínače, tlačítka, otočné prvky, ovládací panely), výkonové prvky (spínače pro zásuvky a osvětlení, ovládání termoregulačních hlavic, žaluzií, rolet, markýz) a různé senzory a další zařízení.

 

Běžnou výbavou rodinných domů bývají bazény, sauny, skleníky a zimní zahrady, velká akvária, terária nebo voliéry, automatické zavlažování trávníků a okrasných a užitkových záhonů. Specializovanými zařízeními jsou vybavovány komerční objekty, sídla firem nebo farmy, hotely, penziony, rekreační a sportovní objekty, sportovní a rehabilitační střediska, zdravotnická zařízení apod. Samozřejmostí je zabezpečení objektů proti neoprávněnému vniknutí, požáru a zaplavení a různé přístupové systémy, otevírání dveří a vrat a sledování přítomnosti osob. V rodinných a bytových domech bývá často zapotřebí řešit i asistenční a telemedicínskou techniku jako součást péče o děti, nemocné, handicapované nebo staré obyvatele (jsme stárnoucí populace). Podobné problémy je třeba řešit i ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory. Ke komfortu bydlení patří i audiovizuální technika. Významnou vlastností řídicích systémů jsou jejich schopnosti komunikovat prostřednictvím různých sběrnic a protokolů. K ovládání chytrých domů se používají rozličné ovládací panely, mobilní komunikační prostředky a počítače – s grafickým vizualizačním a ovládacím prostředím.

 

Vzdělávání v oboru

Firma Teco dosud řešila požadavky na vzdělávání formou firemních kurzů Teco dvou kategorií – kurzy pro projektanty chytrých domů a kurzy pro programátory PLC Tecomat v prostředí Mosaic. Lektory bývají vývojáři hardwaru a softwaru Tecomat. Aktuální nabídka kurzů Teco je vždy na stránkách www.tecomat.com. Požadavky na tematickou šíři kurzů

ale nyní přesahují profesní zaměření vývojářů. Je zapotřebí poskytovat aktuální informace o vlastnostech a zásadách správné instalace a provozování nejrůznějších zařízení v domech, o zásadách a osvědčených způsobech řízení technických zařízení budov a o jejich ovládání. Je třeba seznamovat se i se znalostmi ze souvisejících oborů, např. z psychologie, sociologie,

biomedicíny, ale i s potřebnou legislativou, s ekonomií a managementem nebo třeba s reklamou a public relations. Požadavky na vzdělávání tak přesahují možnosti lektorů z mateřské firmy a je třeba je řešit s externími lektory, systematicky a s nadfiremním nadhledem.

 

Proto nyní v rámci firmy Teco vznikla nová aktivita pojmenovaná Teco Academy. Má své logo i webové stránky www.tecoacademy.cz – jsou ještě „mladé“ a postupně jsou doplňovány. Cílem je poskytovat informace a vzdělávat zájemce v oboru „chytrých domů“ s použitím programovatelných automatů Tecomat, ale i o jiných oborech automatizace – systematicky a s nadhledem. Kromě samotných kurzů bude Teco Academy realizovat i další vzdělávací a osvětové aktivity,

např. spolupráci se školami, vytváření a publikování naučných textů a učebních pomůcek (pro školy a pro vzdělávání dospělých), podporovat soutěže studentů a podílet se na osvětě mezi žáky škol a jejich rodiči s cílem probudit zájem mládeže o technické obory a o studium na odborných školách. Mediálním partnerem projektu je časopis Automa.

Ladislav Šmejkal, Jaroslav Musil

 

Obr. 1. Z kurzu programování PLC v prostředí Mosaic pro středoškolské učitele automatizace na SPŠS v Betlémské (použity jsou výukové kufříky s automaty Tecomat Foxtrot a periferními moduly pro techniku budov)