Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Technika Siemens pro manipulační systémy

Stupeň automatizace výrobních procesů neustále roste v reakci na stále kratší životní cyklus výrobků a požadavek na vyšší produktivitu výroby. Od výrobních zařízení je požadována co největší variabilita umožněná jejich modulární strukturou. Maximální celková efektivita má stále větší význam i v oboru manipulační techniky, a to ve všech průmyslových odvětvích i úlohách. V rámci podpory automatizačních úloh spočívajících v řízení pohybu a polohy (Motion Control) nabízí společnost Siemens také software a hardware pro manipulační systémy k využití zejména v manipulátorech používaných při operacích balení, u strojů na zpracování plastů a obráběcích strojů a v logistice a dopravě.

Jednoduché konstrukce manipulátorů

Jednoduché manipulátory pracující v kartézském souřadném systému lze sestavit při použití řídicích systémů řady Simatic S7 v kombinaci s měniči Sinamics S110 nebo S120 s využitím funkcí řízení polohy vestavěných v měničích Sinamics. Předností takového uspořádání jsou jednoduchost a nízké pořizovací náklady. Jednotlivé osy manipulátoru jsou řízeny nezávisle na sobě. Stejně jako u jiných sestav manipulátorů je výhodné použít modulární koncepce několikaosého měniče frekvence Sinamics S120 s integrovanými bezpečnostními funkcemi, a to provedení tzv. booksize. Základní bezpečnostní funkce jsou v měničích Sinamics S120 obsaženy standardně, rozšířené lze doplnit po dokoupení příslušné licence. Všechny bezpečnostní funkce splňují požadavky platné legislativy a zajišťují ochranu jak samotného manipulátoru, tak i jeho obsluhy. 

Simotion Handling Toolbox pro komplexní návrh manipulátorů

Automatizační systémy, včetně manipulátorů, musí být navrženy tak, aby rychle a efektivně prováděly požadované specifické funkce, někdy i velmi složité (obr. 1).

Přímo v řídicím systému Simotion jsou v modulu Simotion Kinematic Transformation integrovány transformační algoritmy běžných kinematik manipulátorů, jako jsou např. 2D a 3D portálové kartézské souřadné systémy, kloubové rameno, robot SCARA, delta sběrače atd., které lze volně parametrizovat prostřednictvím přednastavených transformačních modulů (obr. 2).

Ve vývojovém prostředí Simotion Hand­ling Toolbox lze nalézt nástroje umožňující vytvořit modulární strukturu manipulátoru pro téměř libovolnou úlohu (obr. 3). Sada standardních přednastavených funkcí umožňuje snadno a efektivně splnit téměř jakékoliv požadavky. Mezi nabízenými jsou funkce pro projektování dráhy a tvorbu ochranných zón, programový editor pohybu, funkce učení (teach-in) atd., společně s bezpečnostním konceptem založeným na využití bezpečnostních funkcí, např. SLS (Safe Limited Speed), SP (Safe Position), SDI (Safe Direction) atd.

Základní funkce manipulátorů nabízí v jednom bloku modul Simotion Handling Basic s typickým využitím k navrhování paletizátorů a kartézských portálových zařízení, a to včetně funkce interpolace pohybu ve čtyřrozměrném prostoru (osy x, y a z společně s orientací hlavy manipulátoru).

Univerzální knihovna Simotion TopLoading nabízí softwarové moduly pro řešení všech typů manipulačních úloh od paletizátorů až po vysokorychlostní úlohy typu pick&place. Součástí knihovny jsou funkce optimalizace rychlostního profilu, správy zón (např. sledování pracovního prostoru), jednoduše programovatelná funkce úlohy pick&place s pohybujícím se pásem atd.

Modul Product Register zajišťuje správu dat pro systém strojového vidění k manipulaci s produktem podle místa, orientace a minimální vzdálenosti. Funkce tohoto bloku umožňují vybírat produkty podle určené ukládací strategie a oblasti ukládání, kontrolovat minimální vzdálenosti s ohledem na možnost kolize produktu a manipulátoru apod. 

Simotion Kinematics Simulation Center

Uvést manipulátor co nejrychleji do provozu umožňuje softwarový modul Kinematics Simulation Center. Jde o vizualizační program k prostorovému (3D) zobrazení činnosti mechaniky manipulátoru a také dopravníkového pásu. Tento program podporuje všechny kinematiky integrované v řídicím systému Simotion. Umožňuje zobrazit činnost programu v řídicím systému bez nutnosti připojit reálnou mechaniku manipulátoru, čímž lze předejít případným problémům při ladění řídicího programu a uvádění zařízení do provozu. 

Závěr

Prostředí Simotion Handling Toolbox představuje snadno osvojitelný, modulární a flexibilní nástroj umožňující manipulátor navrhnout a uvést jej do provozu v co nejkratším čase, díky čemuž lze uspořit nejen při vlastním vývoji a zavádění zařízení, ale i v budoucnu při jeho údržbě a servisu. Usnadňuje tvorbu manipulátoru přesně podle specifických potřeb různých technologických zařízení vyžadujících při své činnosti manipulaci s materiály všeho druhu.

V České republice poskytuje společnost Siemens všestrannou technickou podporu v oboru manipulátorů včetně jejich návrhu a pomoci s uvedením do provozu. 

František Šabata, Siemens, s. r. o.

Obr. 1. Manipulátory i jejich činnosti mohou být i velmi složité

Obr. 2. Kinematiky manipulátorů integrované v řídicím systému Simotion

Obr. 3. Vývojové prostředí Simotion Handling Toolbox obsahuje nástroje pro navrhování modulární struktury manipulátoru pro téměř libovolnou úlohu