Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Technika RFID dnes i zítra

Konference RFID Future, kterou již tradičně uspořádalo nakladatelství Sdělovací technika 23. března 2010, se tentokrát konala v prostorách Technologického inovačního centra ČKD v Praze. Partnery konference se staly firmy zabývající se technikou RFID, ať již jako dodavatelé komponent nebo řešitelé systémů. Tyto firmy mohly pro svou prezentaci zvolit přednášky nebo výstavky v předsálí (obr. 1). Většina z nich využila obou možností.
 
Přestože název konference poukazuje do budoucnosti, přednášky ukázaly, že RFID je technika, která již má leccos za sebou a běžně se uplatňuje v mnoha oblastech. Jako hlavní partner konference se představil ESP Holding, který je dodavatelem bezdrátových mobilních řešení pro sběr dat.
 
Velké pozornosti se těšila přednáška Lukáše Vojtěcha z ČVUT FEL v Praze, který představil vizi využití techniky RFID jako nástroje podpory výběru spotřebních daní u nejcitlivějších komodit, tedy cigaret, alkoholu a léčiv. Byl vypracován systém registrace tohoto zboží a jeho začlenění do organizačních složek státu. Realizaci této vize brání příliš vysoká cena současných bezpečnostních prvků pro tak hromadné využití.
 
Petr Fořt z firmy T-Systems představil perspektivy techniky RFID a také systémů pro sledování polohy objektů a osob v reálném čase, RTLS (Real Time Locating System). Na příkladech z výroby automobilů, ze zdravotnictví, sportu i z armády ukázal, jak se má přistupovat k zavádění této techniky. Zcela konkrétní vyřešený projekt představil Roman Kortus ze společnosti Combitrading. Jeho firma uvedla do provozu systém registrace pivních sudů typu KEG a jejich sledování při rozvozu piva. Moderní elektronické čipy používané v systémech RFID představil Petr Slavík ze společnosti ASICentrum, zatímco nový typ kompaktních čteček uvedl Jan Kakáč z Metry Blansko. Vladimír Hampl ze společnost Applic přivezl na konferenci novou čtečku Dataman 200 s adaptivní optikou od firmy Cognex. Jak rozsáhlé jsou možnosti využití RFID ve zdravotnictví, popsal ve své přednášce Jan Štěpánek z IBM Global Services. Uplatní se např. při sledování léčiv a zdravotnického materiálu, k omezení pohybu osob, při evidenci pacientů apod.
 
Daniel Lopour z neziskové organizace GS 1 objasnil, jak významné je navrhovat otevřené systémy RFID a využívat v nich standardní kód EPC. Tento standard je již využíván v systémech RFID pro ochranu zboží proti krádeži v některých obchodních řetězcích (C&A, Northland atd.). Konference RFID Future přilákala mnoho účastníků i přednášejících a nabídla přehled o současném využití techniky RFID i o jejích vyhlídkách do budoucnosti.
(ev)
 
Obr. 1. Na výstavce v přísálí představili svou techniku zástupci partnerských firem konference RFID Future